Yüksek Ticaretliler İstanbul Şubesinin 02.10.2021 Tarihli Daraltılmış Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı
09 Ekim 2021 Cumartesi
Toplantı saat 11.15 de, İstiklal Caddesi Yüksek Ticaretliler Lokalinde başladı.
Yüksek Ticaretliler İstanbul Şubesinin 02.10.2021 Tarihli Daraltılmış Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı
Yüksek Ticaretliler İstanbul Şubesinin 02.10.2021 Tarihli Daraltılmış Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı saat 11.15 de, İstiklal Caddesi Yüksek Ticaretliler Lokalinde  başladı.

Toplantıyı Süleyman Karadağ açarak, önce 14 aylık süre içinde verilen emek ve enerji için Kurul üyelerine teşekkür etti, Genel Kuruldaki başarı için herkesi kutladı ve sırasıyla tüm katılımcılara söz verileceğini, konuşmacıların, özellikle çalışma programı için görüşlerini belirtmesini istedi.

İlk olarak söz alan 

Hüseyin Natık Kişioğlu; geçen dönem yönetim kurulu üyesi olarak tamamlamak istediği çalışmalardan söz etti. Bunların arasında, yerel yönetimler ile görüşmelerin ve üyelerimizi de ilgilendiren konularda konferanslar düzenlenebileceğini ifade etti. Konusunda uzman ve tanınmış okuldaşlarımızı Lokale getirip söyleşilere devam edilebileceğini, bu konuda çevresi geniş ( Arzu YAZGAÇ gibi) mezunlarımızdan yararlanılabileceğinden söz etti. Diğer okulların mezunlar dernekleri ile iletişime geçip, koordinasyon halinde eylem ve fikir birliktelikleri yapılmasını, yaşlılar evi konusunda YK üyelerinden birinin görevlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek sözlerine son verdi. 

Özlem Erman; AB Ajansı ile ortak projeler yapılması konusuna dikkat çekti. AIESEC ile iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Geçmişte İstanbul Şubenin özellikle eğitimler konusunda genel sekreter Oğuz Ersun ile birlikte planlayıp hayata geçirmeye çalıştıkları bir çok projenin Genel merkez tarafından engellendiğini, bu konularda hassa olunması gerektiğine dikkat çekti. Toplanan aidatların ve etkinlik getirilerinin, öğrencilere burs olarak verilmesi gerektiğine inandığının altını çizdi. Öğrencilerin ilk mezuniyet sonrası üyelikleri için aidat bedelinin bizler tarafından karşılanması konusunun tartışılmasını talep etti.

Lütfü Ersoy;
Katılanların çoğunun genç arkadaşlar olması nedeniyle, Camiamızın tarihçesinden, Lokalin ve Ankara’da bulunan taşınmazların özelliklerinden söz ederek Dernek bünyesinde tüm mülkiyet haklarının Genel Merkezde olduğunu hatırlattı. Genel Merkez yönetiminin sağlıklı şekilde oluşmasıyla Dernek gelirlerinin çok daha adil olarak kullanılabileceğinden söz etti. İmkan yaratılarak Lokalimizin bitişiğindeki bölümü de değerlendirmenin yollarının aranmasına dikkat çekti. İstanbul Şubesi ve diğer Şubelerin tüzüğe göre mülk edinmesinin mümkün olmadığını belirtti. Lokalin kültür ve sanat faaliyetlerine açılmasını, bu yolla popülaritesinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Mülkiyelilerin devletle daha sıkı bağları olduğu için devlet tarafından engellenerek küçültüldüğünü belirtti. Bizlerin devlete karşı daha bağımsız ve özgür olmamız nedeniyle, birleşmeyi becerebilirsek, Mülkiyelilerden çok daha güçlü olabileceğimiz konusunun altını çizdi.
Mustafa Çalışkan;
Uzun zamandır ilk defa dernek çalışmalarından bu kadar keyif aldığını, burada bulunan kişilerin çok nitelikli ve deneyimli olduğunu, burada bulunmaktan heyecan duyduğunu iletti. Görev verilirse her türlü faaliyetin içinde olabileceğini ifade etti. İletişim sektöründe olduğunu, hedeflenen sektör faaliyetlerinin içinde görev alabileceğini söyledi.

Ramazan Alageyik;
Önceki söylenenlere katıldığını, öğrencilerle ilişkilerin sıcak tutulması gerektiğini, Üniversite yönetimi ile ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştirilmesini önerdi.

Ender Turan; Genel Kurul öncesi ve sırasındaki örgütlüğü için Kurul üyelerini kutladı. Mezunlar Cemiyetinin 4 yıllık suskunluğu ve etkisizliğinden söz ederek, Lokalin çok daha fazla kültür ve sanat etkinliklerine açılmasını talep etti.

Hasan Bodur;
Buraya kadar söylenenlere katıldığını, tüm arkadaşlara başarılar dilediğini ifade etti.

Mehmet Tığlı; 
Üniversite ile ilişkilerde etkin rol alabileceğini belirtti. Lokalin kültür sanat faaliyetlerinin sergilendiği bir mekan olması gerektiğine vurgu yaptı. Ahmet Tığlı’nın kültür sanat komisyonunun başında çok yararlı olabileceğini ifade etti. Öğrencilerle iletişimde, her ay bir tanıtım için dekandan yer istediğini, vermezse kendi odasında bunu gerçekleştireceğini ifade etti. Yeni ve nitelikli üyelerin, sürecin başında üye yapılarak görevlendirilmesinin çok fazla katkı sağlayabileceğini hatırlattı.

Meral Aşman;
Dernek ile yeni temasının olduğunu, bugün üye olduğunu, derneğin tüm çalışmalarına katkı sunmak istediğini ve burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Işık Parlak;
Dernek çalışmalarında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını önerdi. İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri konusunda daha hassas olunması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda eski milletvekilleri Birgül Ayman Gürel ve Melda Onur dan destek alınabileceğini hatırlattı. Lokalde bu konuda etkinlikler yapılarak önem verilen konulara dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti. Çalışmalara katkı vermekten mutlu olacağını belirtti.
Demet Onuş;
Derneğin hedefinin ne olduğunu sordu ve bu hedefin doğru belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Mezunlar derneğinden yıllar sonra haberi olduğunu söyledi. Kendi iletişimimizi geliştirmenin çok önemli olduğunu, bunu yapamazsak hayal ettiklerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi hatırlattı. İstanbul Şubenin ekonomik bağımsızlığı kavuşabilmesi için mutlaka gelir getirici faaliyetlerde bulunması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Şubesinin mülk alarak büyümesinin yollarının aranması gerektiğine vurgu yaptı.
Arife Çelik;
Tüm arkadaşları kutlayarak sözlerine başladı. Uzun yıllardan beri dernek faaliyetlerinde bulunduğunu, birçok yönetim ve komisyonda görev aldığını belirterek Danışma Kurulunu kutladı. İstanbul Şubesinin gelir elde etme ve üyelere destek olma anlamında gelir artırıcı faaliyetlerde bulunması gerektiğini ifade etti. Önerilerin somutlaştırılarak, alt başlıkların ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Görev alacak arkadaşların hızlı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. 

Tayfun Üner;
Okulun tarihçesini uzunca anlattı. Kendi mesleği olan gümrük müşavirliğinin tarifini yaptı. Bu mesleğe giriş sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Kendi mesleği dahil, son sınıf öğrencilerine, önce sektör hedeflemesi konusunda, bunun yanında hedefledikleri sektörlere yönelik deneyim aktarıcı faaliyetler yapılmasını önerdi.

Ferdi Polat:
Kendisinin öğrencilikten beri dernekle temasının olduğunu belirtti. 1985 doğumlu bir mezun olarak 1980 mezunlarıyla birlikte aynı kurullarda olmanın çok anlamlı olduğunu belirtti. Derneğin amacı sorulduğunda, aslında tamda kendisinin şu andaki durumunun derneğin amacı olduğunu belirtti. Derneği öğrencilik döneminde kendisiyle iletişim kurduğunu, bu süreçte derneğe sürekli gidip geldiğini, zaman zaman dernek çalışmalarında görev aldığını, mezun olduktan sonra iş kurarken dernek üyelerinin çok desteğini gördüğünü, hala faaliyetlerini sürdürürken mezunlarımızdan destek aldığını ve bu sayede 10 yılda Sermaye Piyasası Kurulundan lisans alabilen önemli bir şirket haline geldiğini anlattı. Bütün bunlardan ötürü derneğe borçlu hissettiğini, bu yüzden özellikle öğrencilere yönelik çalışmak istediğini belirtti. Öğrencilere yönelik bir Hoş geldin Konseri düzenlenebileceği önerisinde bulundu. İlk üyelik aidatının ücretsiz yapılması gerektiğini vurguladı. Sektörlere yönelik iş birliğini sağlayabilmek için sektör komitelerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Naz Gürpınar;
2021 mezunu olduğunu belirtti. Dernekle yeni tanıştığını, çok yeni üye olduğunu, Pınar içecek bölümünün marka müdürü olduğunu ifade etti. Dijital iletişim, marka birliktelikleri ve sponsorluklar konusunda çalışabileceğini, bir çok yeni mezun il çeşitli whatsapp gruplarında iletişim içerisinde bulunduğunu, bu yolla genç üyeleri kazandırabileceğini ifade etti.

Mustafa Harputluoğlu;
86 yıldır süregelen önemli bir kurumun sorumluluğunu üstlenmiş, önemli bir kurul olduğumuzu aklımızdan hiç çıkartmamalıyız. Bu fonksiyon nedeniyle Danışma Kurulu olarak Yönetim Kurulunun takipçisi olacağız ifadesini kullandı. Yönetimlerin sürdürülebilir olması gerektiğinden, mevcut durumun da sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğinin önemini belirtti. Mezunlar Derneğinin, günümüzde akrabalarımızdan da yakın bir ilişki ağı sağlayabileceğini, bunun Kentsel Akrabalık olarak ifade edilebileceğini belirtti. Buradan hareketle, mezunları destekleyen, onlara yardımlar yapan bir yapı olması gerektiğine işaret etti. Vakfın, 30 öğrenciye 300 er TL burs verebildiğini, bunun kesinlikle artırılması gerektiğini ifade etti. Bu seçimlerin bir anlamda geçmiş yönetimlerin birbiri ile hesaplaşma yöntemi haline getirilmek istendiğini, bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini hatırlattı. Genel Merkez ile İstanbul Şubesinin uyumlu çalışabilmesi için Genel Merkez kongresinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Çalışma gruplarının kurulması gerektiğini, bu grupların çalışma atölyelerine dönüştürülmesi ve mutlaka gençlerin aramıza aktif olarak katılması gerektiğini ifade etti. Danışma kurulunun karar alamayacağını, ancak yönetimden hesap sorabileceğini belirtti. Marmara Üniversitesini ne kadar öne çıkartırsak kendimizi de o kadar öne çıkartabileceğimizi hatırlattı.

Son söz olarak Süleyman Karadağ;
Vakıf çalışmalarının önemine vurgu yaparak, eskiden tüm yönetim kurulu üyeleri bir öğrencinin bursunu üstlendiğini, üç yıldır Genel Merkez ve İstanbul Şubeden bu konuda hiçbir şey gelmediğini vurguladı. Yeni yönetimin geçmiş hesaplaşmalara uzak duracağını ve taraf olmayacağını belirtti. Tüm yönetim faaliyetlerinin komisyonlarda olgunlaştırılması gerektiğini ifade etti. Komisyonların belirlenmesi için Gamze Gökduman ve Öner Başarır’ın görevlendirildiğini ifade etti. Ahmet Tığlı’nın kültür ve sanat komisyonu başkanlığına önerildiğini, ev kiralarının yüksekliği ile evsiz kalan üniversite öğrencilerine destek olmak için projeler düşünüldüğünü ifade etti. Derhal, Belediyeler ve Mülki amirliklere yönelik protokol ziyaretlerinin başlatılacağından söz etti. En geç 2 ay içerisinde Genel Merkez yönetiminin seçileceğine işaret etti. Bu konuda Genel Merkez delegeleri ile görüşme yapmak için kuruldan yetki istedi, kurul bu yetkiyi verdi. Genel Merkez yönetimi için herkesi kucaklayacak bir kadro oluşturulması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade etti. Tüm katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.