Yıpranma payının 4/a emekliliğine etkileri
18 Temmuz 2022 Pazartesi
10 Ekim 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Ekim 1998. Basın kartı sahibi olarak 01.10.2003-04.01.2015 tarihleri arasında basın . . . .
Yıpranma payının 4/a emekliliğine etkileri
Yıpranma payının 4/a emekliliğine etkileri

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

10 Ekim 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Ekim 1998. Basın kartı sahibi olarak 01.10.2003-04.01.2015 tarihleri arasında basın sektöründe çalıştım (01.04.2004-30.09.2004 tarihleri arasında askerlik yaptım). Prim gün sayım 7.859 (6385 sayılı Kanun'a göre 01.10.2008-30.01.2013 tarihleri arası 1.144 gün için FHSZ'ye ilişkin prim ödemesi yaptım).

Yıpranma payının, tabi olduğum hizmet/sigortalılık süresi ve yaşa etkisi nedir?  Emeklilik durumumu, özellikle 25 yıllık sigortalılık süresi ve yaş hangi tarihte doluyor öğrenmek istiyorum. Mevcut durumda muhtemel EYT düzenlemesi kapsamına girer miyim? Ahmet S.

Basın kartına sahip gazetecilerin yıpranma hakları, 1 Ekim 2008 öncesinde 506 sayılı SSK'nın ek 5. maddesinde itibari hizmet süresi (İHS), 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 32. maddesinde fiili hizmet süresi zammı (FHSZ); 1 Ekim 2008 sonrasında ise 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 40. maddesinde fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) adı altında düzenlenmiştir.

4/a (SSK) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde, 8.9.1999 ve/veya 23.5.2002 tarihi itibarıyla gerek 5434 sayılı Kanun'un 32. maddesi kapsamında hak kazanılan FHSZ ve gerekse 506 sayılı Kanun'un ek 5. maddesi kapsamında hak kazanılan İHS dikkate alınıyor. Söz konusu tarihler itibarıyla mevcut olan sigortalılık sürelerine, yine söz konusu tarihler itibarıyla hak kazanılmış olan FHSZ ve İHS ilave edilerek emeklilik koşulları tespit ediliyor.

Basın kartı sahibi olarak basın sektöründeki çalışmanız 23.5.2002 tarihinden sonra başlamış olup, emeklilik koşullarınızın tespitinde dikkate alınacak FHSZ ve İHS bulunmadığından, 1 Ekim 1998 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.900 prim günü ve 57 yaş koşullarına tabisiniz.

Prim gününüz 5.900 günden fazla olduğundan prim günü koşulunu sağlamışsınız.

1.10.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında basın sektöründe geçen prim gün sayınızın dörtte biri sigortalılık sürenize eklenir ve eklenen bu süre aynı zamanda 57 yaşınızdan indirilir.

1.10.2008 ile 4.1.2015 tarihleri arasındaki FHSZ'ye tabi prim gün sayınızın ise dörtte biri prim gün sayınıza eklenir, eklenen sürenin yarısı yine yaş haddinizden indirilir.

Normal koşullarda 1.10.2023 tarihinde dolacak olan 25 yıllık sigortalılık süreniz, 1.10.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında basın sektöründeki çalışma sürenize ilişkin olarak sigortalılık sürenize eklenecek dörtte bir karşılığı gün sayısı kadar erken dolar. Verdiğiniz bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında 6 aylık askerlik hariç boşluk yoksa sigortalılık sürenize eklenecek süre 1 yıl 1 ay civarında olur. Buna göre de 25 yılınız 2022 Ağustos ayında dolmuş olur.

Verdiğiniz bilgilerden hareketle hak kazandığınız yaş indiriminizi ve emeklilik yaşınızı dolduracağınız tarihi hesaplayamıyorum. 1.10.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında basın sektöründe geçen prim gün sayınızın dörtte biri ile 1.10.2008 ile 4.1.2015 tarihleri arasındaki FHSZ'ye tabi prim gün sayınızın sekizde birinin toplamı hak kazandığınız yaş indirimini verir.

İndirim süresini 57 yaşından indirdiğinizde tabi olacağınız emeklilik yaşınızı, 57 yaşınızı dolduracağınız 10 Ekim 2034 tarihinden indirdiğinizde de yaşınızı doldurarak emekliliğe hak kazanacağınız tarihi hesaplayabilirsiniz.

Sigorta başlangıcınız 9 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan zaten EYT kapsamındasınız. Ağustos ayında da yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını sağlamış olarak EYT'li sayılırsınız.(Sözcü)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .
Bu konudaki duyarlı davranış için TRT ve program yapımcı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum…
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava açıp ta davasında . . .
Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:92) Hazırlanmıştır.
TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde %64,6 ile ilk sırada yer almaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3. maddesi önemli hükümler içeriyor. Çok tartışılan, değiştirilmesi. . .