Yıl bitmeden!
06 Aralık 2023 Çarşamba
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Yıl bitmeden!
MEVZUATIN İÇİNDEN

Yıl bitmeden!

Talha APAK

Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.

Şirketler, her yılın son ayında genel olarak cari hesap mutabakatları yapar, stok sayım (envanter) programı yapar, mali tablolarını erken hazırlar, vergi planlaması yapar, yeni yatırım kararları alır. Ancak, her yılsonunda yapılan bu klasik çalışmalara bu yıl çok önemli bir konu eklenmiş bulunuyor. Buda, bu yılsonunda uygulanacak “enflasyon düzeltmesi” adıyla yapılacak enflasyon muhasebesidir.

Şirketlerde dikkat edilecek hususlar

 Ticari işletmelerin/şirketlerin Aralık ayı bitmeden yapmaları gereken yılsonu işlemleri ve dikkat etmeleri gereken hususları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1- Bankalar, tüm borçlu ve alacaklı hesapların mutabakatının yapılması.

2- Kasa ve stok (envanter) sayımının yapılarak eksik/fazla para, stok ile firelerin tespitinin yapılması.

3-Kasa hesabındaki fiktif paralara ve ortaklardan alacak tutarlarına adat hesabı yapılıp yapılmadığının kontrolu.

4- Aktif ve Pasifte yer alan tüm yabancı paraların değerlemesinin yapılarak, gelir ve gider kalemlerinin güncellenmesi.

5- Varsa, şüpheli alacaklara karşılık ayrılıp ayrılmadığının kontrolu.

6- İmalat söz konusu ise, ilgili hesaplamaların doğruluğunun ve satışların maliyetinin kontrolunun yapılması.

7- Alınan ve verilen sipariş avansları hesaplarının kontrol edilerek, işlemi bitmiş hesapların ilgili hesaplara aktarılması.

8- Yıl içerisinde ödenen geçici vergi hesaplarının ve varsa dolaylı ödenen stopajların bu hesaba aktarımının yapılması.

9- Varsa, önceki yıldan devreden ve iadesi gereken geçici vergilerin kontrolunun yapılması.

10- Sabit varlıkların sayımının ve amortisman kontrollerinin yapılarak, eksik kayıtların ve amortismanlarının kontrolunun yapılması.

11-  Binek otoların alımında ödenen ve indirilemeyen KDV’nin ve kısıtlı giderlerin kontrolu.

12- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin kontrolu.

13- Varsa, kârlı satılarak kayıtlardan çıkarılmış sabit varlıklarla ilgili yenileme fonu ayrılıp ayrılmadığının kontrolunun yapılması.

14- Kamuya olan vergi ve SGK borçlarının mutabakatının yapılması, ödenmemiş SGK primlerinin ve ödenmemiş geçici vergilerin ayrıştırılması.

15- Kullanılmayan (devreden) geçmiş yıl zararların kontrolu. Bu notları ve uyarıları çoğaltmak mümkün. Ancak, her işletmenin faaliyetine ve türüne göre yılsonu beklentileri, planlamaları ve çalışmaları farklılık göstermektedir.

Ayrıca; İş Kanunu gereği, çalışanların özlük haklarının kontrolü ve biriken kıdem tazminatlarının bütçelenmesi gerekiyor. Ticaret Kanunu gereği ise; yapılmış veya yapılmamış genel kurulların, varsa çıkan ortak veya yeni giren ortak varsa hisse devirleri ve ortaklar pay defterinin işlenip işlenmediğinin kontrolünün yapılması.

Enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) için dikkat edilecek hususlar

Gerekli şartlar oluştuğu için, 31/12/2023 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiliyor. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu süreçte uygulama artık elzem olmuştur. Ülkemizde işletmelerin büyük bir kısmının öz kaynak sorunu bulunuyor.

Birçok işletme sermaye yetersizliği nedeniyle finans kurumlarından kullanmış oldukları krediyi sermaye olarak görüyor. Enflasyon muhasebesine geçilirken, sermaye yetersizliği nedeniyle yüksek kredi borcu olanları bekleyen önemli bir risk ise, 2023 yılından sonraki yıllarda daha fazla vergi ödemeleri söz konusu olabilir. Bu durumda, işletmelerin bilançolarını gözden geçirip rasyolarını analiz etmeleri ve ihtiyaç varsa yıl bitmeden sermaye artışlarına gitmelerinde fayda vardır.

Enflasyon düzeltmesi sonrası öz kaynakları kuvvetli ve yabancı kaynakları az olan işletmelerin ise, daha az vergi ödemeleri demektir. Ayrıca, işletmelerin kurumsal bakış açısıyla yönetim organizasyon planlarını her yıl yeniden gözden geçirmeleri, yönetim muhasebesi departmanlarını geliştirmeleri, vergi ve finans planlaması yapmalarında fayda vardır. (Dünya)
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 35. Yılı Kutlu Olsun
13 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 3568 sayılı Meslek yasamızın 35. Yılındayız.
Meslektaşları ile Nefes Kahvaltı Etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıya yoğun ilgi dikkat çekti.
İhracatçıların, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ının TCMB’ye satma mecburiyeti yüzde 30’a dü­şürüldü... . . . . .
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Limited şirketlerde ortak sıfatı aslen veya devren olmak üzere iki şekilde kazanılabiliyor. Kanuni intikal yollarına kısaca değinmek gerekirse; . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 gün önce İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasında; kuraklık riskinin arttığını, . . . . .
İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilcisi Mehtap Mengi ve Ekibinin Ev Sahipliğinde Göztepe Nakkaş Kebapta; Özel Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. . . . . .
Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde, limitet şirketlerin . . . . .
Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi planlaması açısından . . . . .
Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan edilmesi . . . . .
Uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için . . . .
Gayrimenkul alım/satımının vergilendirilmesi ve yaşanan sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Nihayet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca . . . .
Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle ilgili yeni . . . .
Geçen yıl, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 54.3 milyar dolara çıktı. Turist sayısı ise, bir önceki yıla göre