Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.
17 Ekim 2020 Cumartesi
Emsal Özcan
10.06.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.

Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.


Emsal ÖZCAN
Yeminli Mali Müşavir

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10.06.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.

1.İşsizlik Ödeneğinden Faydalanan ve yeniden işe giren sigortalının işveren prim ve sigortalı hisseleri İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğinden yararlananlar,90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde en az 12 ay çalışmaları halinde, işsizlik ödeneği aldığı dönemin için sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak.

2. Sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin İşsizlik Fonundan karşılanması süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak.

3.İlave işçi alınması halinde sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 19,21 ve 22 maddelerinde belirtilen teşviklere ilişkin sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4. Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 23 ve 26 maddelerinde belirtilen kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

5.Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların, bir ay içerisinde bildirilmeleri halinde tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.
6.2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigorta primi yapılan ayda/dönemdeki sigortalı sayısına ilave edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverene primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.

7.Sanayi tipi ve seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaksızın Evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmakta.

8.Mal ve hizmet ihracatından elde edilen hasılatın yarısı gelir vergisi beyannamesindeki matrahından indirilecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu maddesine ilave yapılarak

9.Tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse senetlerinin satışında vergi tevkifatı uygulanacak. (%15)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94’uncu maddesi 3’üncü fıkrasına ilave yapılarak

10.Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin 9/10 u mahsup edilecek.

11.Opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerden %15 tevkifat olan yapılacak.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’inci maddesine ilave yapılarak

12.At Yarışları Hakkında Kanuna göre Lisans sahibi olan kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretlerden %20 oranında tevkifat yapılacak.

13.Tam süreli çalışıyorken işyerinin kısa süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışanın kısmi süreli olarak başka bir işyerinde çalışması ve en az 6 ay süre geçmesi şartıyla Gelir Vergisinden istisna uygulanacak.

14.Yurtdışında bulunan para,altın,döviz,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

15. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununu istisnası devam edecek.

16. İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden (31.12.2023 tarihine kadar) müstesnadır.

17.Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması zorunlu hale getiriliyor.

18.Turizm belgesi sahibi bulunan tesislerin ecrimisilleri bir yıl ertelenebilecek.

19.Kurumlar Vergisi Kanunu Oranında 5 puan değişiklik yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

20.Dijital Hizmet Vergisi uygulaması 01.01.2022 tarihine erteleniyor.
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.