Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.
17 Ekim 2020 Cumartesi
Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.

Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.


Emsal ÖZCAN
Yeminli Mali Müşavir

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

16.10.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.

1.İşsizlik Ödeneğinden Faydalanan ve yeniden işe giren sigortalının işveren prim ve sigortalı hisseleri İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğinden yararlananlar,90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde en az 12 ay çalışmaları halinde, işsizlik ödeneği aldığı dönemin için sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak.

2. Sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin İşsizlik Fonundan karşılanması süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak.

3.İlave işçi alınması halinde sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 19,21 ve 22 maddelerinde belirtilen teşviklere ilişkin sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4. Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 23 ve 26 maddelerinde belirtilen kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

5.Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların, bir ay içerisinde bildirilmeleri halinde tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.

6.2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigorta primi yapılan ayda/dönemdeki sigortalı sayısına ilave edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverene primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.

7.Sanayi tipi ve seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaksızın Evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmakta.

8.Mal ve hizmet ihracatından elde edilen hasılatın yarısı gelir vergisi beyannamesindeki matrahından indirilecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu maddesine ilave yapılarak

9.Tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse senetlerinin satışında vergi tevkifatı uygulanacak. (%15)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94’uncu maddesi 3’üncü fıkrasına ilave yapılarak

10.Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin 9/10 u mahsup edilecek.

11.Opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerden %15 tevkifat olan yapılacak.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’inci maddesine ilave yapılarak

12.At Yarışları Hakkında Kanuna göre Lisans sahibi olan kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretlerden %20 oranında tevkifat yapılacak.

13.Tam süreli çalışıyorken işyerinin kısa süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışanın kısmi süreli olarak başka bir işyerinde çalışması ve en az 6 ay süre geçmesi şartıyla Gelir Vergisinden istisna uygulanacak.

14.Yurtdışında bulunan para,altın,döviz,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

15. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununu istisnası devam edecek.

16. İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden (31.12.2023 tarihine kadar) müstesnadır.

17.Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması zorunlu hale getiriliyor.

18.Turizm belgesi sahibi bulunan tesislerin ecrimisilleri bir yıl ertelenebilecek.

19.Kurumlar Vergisi Kanunu Oranında 5 puan değişiklik yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

20.Dijital Hizmet Vergisi uygulaması 01.01.2022 tarihine erteleniyor.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum.
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,