Yeniden Vergi Affı Geliyor…(Son ve Güncel Hali)
09 Ağustos 2016 Salı
Emsal Özcan
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması,

Yeniden Vergi Affı Geliyor…(Son ve Güncel Hali)

(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.) 
Bilindiği üzere Maliye Bakanının açıkladığı VERGİ AFFI KANUNU ya da BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek, TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Muhtemelen Ağustos 2016 ayı sonuna kadar yasa kabul edilmiş olacaktır.

Kanun teklifinde; vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemelerine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Adı geçen kanun ile ilgili olarak mükelleflere ne tür kolaylıklar getirildiği işbu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle kanun kapsamına giren vergileri belirtmek gerekmektedir.


7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.