Yeni yılda her 100 TL verginin 40 TL’si KDV’den
08 Kasım 2021 Pazartesi
İktidar önümüzdeki yıl KDV ve ÖTV gelirlerini artırmayı amaçlıyor. 2022'de tahsil edilen her . . .
Yeni yılda her 100 TL verginin 40 TL’si KDV’den
Yeni yılda her 100 TL verginin 40 TL’si KDV’den

Nedim Türkmen - (Sözcü) 

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 65-80 MİLYAR TL ARASINDA İLAVE TAHSİLAT BEKLENİYOR

İktidar önümüzdeki yıl KDV ve ÖTV gelirlerini artırmayı amaçlıyor. 2022'de tahsil edilen her 100 TL verginin 39.58 TL'si KDV, 15.43 TL'si ÖTV tahsilatından oluşacak.,


Toplamda her 100 TL'nin 55 TL'si harcamalardan alınan KDV ve ÖTV'den oluşacak
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Anayasa gereği şu anda Meclis'te görüşülmeye devam ediliyor. Bütçe teklifinde, önümüzdeki yıl bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığı ise 278 milyar 374 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

TAHSİLAT HEDEFİ YÜZDE 19.4 ARTIRILDI

Teklifte, 2021 yılı bütçesinde hedeflenen 922 milyar 744 milyon TL vergi tahsilat hedefi, 1 trilyon 197 milyar 692 milyon TL olarak revize edilmiş ve 2022'de vergi tahsilat hedefi %19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar 41 milyon TL olarak belirlenmiş. Vergi tahsilat artış hedefinde 2021 yılının revize edilmemiş hali dikkate alındığında %64.5'lik oran, çok büyük ve iddialı bir artışa tekabül ediyor.

NE KADAR VERGİ ÖDEYECEĞİZ?

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nde yer alan bütçe tahsilat hedefleri, vergi türleri ve toplam vergi gelirleri içindeki paylarına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adet olduğu üzere her yılın sonunda astrologlar, gelecek yılla ilgili öngörülerde bulunurlar. Ben de bugün sizlere; yukarıdaki bütçe teklifinde yer alan rakamları değerlendirerek, 2022 yılında hangi vergi türlerinde artış olacağını tek tek anlatacağım.

– Maliye Bakanlığı'nın 7256 ve 7326 sayılı kanunlar ile yapılan düzenlemeler nedeni ile önümüzdeki yıl 65-80 milyar TL arası ilave tahsilat yapması beklenen bir sonuçtur.

– Yeniden değerleme oranının %36.2 olarak gerçekleşmesi nedeni ile de sınırlı artışlar tabii ki olacaktır.

– 2022 yılında akaryakıt ürünlerinde eşel-mobil sistemi devam edecek, araç sahipleri rahat olsun.

– Sıfır kilometre araç almayı düşünenlere, alkol ve tütün ürünleri tüketenlere haberlerim kötü, özel tüketim vergisi oran artışları hedeflerden açıkça anlaşılıyor.

– Dayanıklı tüketim mallarında Özel Tüketim Vergisi artışı olacağını da belirteyim.

KDV TAHSİLATI GELECEK YIL 275 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Yukarıdaki tabloda en çok üzerinde durulması gereken konu; hem dahilde hem de ithalde alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) konulan hedeftir.

Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı 2020'de 71 milyar 542 milyon TL, 2021 hedefi 71 milyar 571 milyon TL ve 2021 yılı ilk 9 ay tahsilat tutarı 90 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken (2021 yılı sonu tahsilat hedefi 228 milyar 500 milyon TL olarak revize edildi); 

2022 yılında tahsilat, ne yapılacak da 275 milyar 100 milyon TL'ye çıkartılacak? Gelelim ithalde alınan Katma Değer Vergisi'ne; 2020'de tahsilat 159 milyar 170 milyon TL, 2021 hedefi 194 milyar 923 milyon TL ve 2021 yılı ilk 9 ay tahsilatı 172 milyar 855 milyon TL (2021 yılı sonu tahsilat hedefi 238 milyar TL olarak revize edildi); olarak gerçekleşti. Ne yapacaksınız da bu tahsilatı 2022 yılında 290 milyar 100 milyon TL'ye çıkartacaksınız?

Yukarıdaki tahsilat hedeflerine göre; 2022 yılında tahsil edilen her 100 TL verginin 39.58 TL'si Katma Değer Vergisi ve 15.43 TL'si Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatından oluşacak. 

Toplamda her 100 TL'nin 55 TL'si harcamalardan alınan Katma Değer vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden oluşacak.
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .