Yeni yılda KÇÖ tutarları artacak mı?
05 Şubat 2021 Cuma
Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 5 Şubat'ta hesaplara yatacak. Ödeme günü yaklaştıkça . . . .
Yeni yılda KÇÖ tutarları artacak mı?
Yeni yılda KÇÖ tutarları artacak mı?

Sezgin Özcan

Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 5 Şubat'ta hesaplara yatacak. Ödeme günü yaklaştıkça “KÇÖ tutarlarında artış olup olmayacağı” sorusu, sıkça sorulur oldu.

Malum yeni yılda asgari ücret yüzde 21.56 oranında arttı. Buna bağlı olarak KÇÖ alan asgari ücretlinin prime esas kazanç tutarı da arttı. Diğer ücretlilerin ücretlerine de yılbaşından itibaren zam yapılması söz konusu.

Asgari ücretteki artış ile diğer ücretlilere yapılan zamların KÇÖ tutarlarını da artırıp artırmayacağı, doğal olarak merak edilir hale geldi.

★★★

KÇÖ, esas olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortalı Kanunu'nun ek 2. maddesinde düzenlenmiş olup, yasa hükmünde belirtilen sebeplerle işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması ya da tamamen durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabiliyor.
Cumhurbaşkanı'nın, üç aylık sürenin altı aya kadar uzatılma yetkisi bulunuyor.

KÇÖ'nün günlük miktarı; çalışan kişinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada, kısa çalışma öncesi son 12 aylık kazanç ortalaması dikkate alınıyor. Bu şekilde hesaplanan KÇÖ miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

★★★

Pandemi dönemine ilişkin kısa çalışma uygulaması ise kısa çalışma ödeneğine erişim şartları ve uygulama süresi açısından, ek-2. maddeden ayrışık olarak 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 23. madde hükümlerine göre yürütülüyor.

KÇÖ almakta olan çalışanın ücretinde artış olması halinde kısa çalışma ödeneğinde artış olup olmayacağı konusunda, ne yasa hükmünde ne de Kısa Çalışma Yönetmeliği'nde herhangi bir hüküm bulunmuyor.

Kısa çalışmanın esasen üç aylık süre için uygulanmak üzere getirilmesi nedeniyle kısa çalışma döneminde ücretlerde artış olabileceği öngörülmediğinden ya da başlangıçta belirlenen kısa çalışma ödeneği tutarının daha sonra değişmesinin söz konusu olmayacağı başlangıçta öngörüldüğünden, bu konuda bir hüküm ne kanunun ek 2. maddesine ne de geçici 23. maddesine koyulmamış.

★★★

Mevcut yasal düzenlemelere göre, KÇÖ almakta olan çalışanın ücretinde değişiklik ya da artış olması halinde, devam etmekte olan KÇÖ tutarlarında artış olmayacağı değerlendirilmektedir.
Zira ücret artışı KÇÖ tutarını etkileyecek, bu bağlamda KÇÖ'ye esas alınan son 12 aylık prime esas kazanç ortalaması yeniden hesaplanması usulü benimsenmiş olsaydı, 2020 Nisan ayından bu yana asgari ücretlinin ve 2020 yılında ücretine zam yapılan çalışanın 12 aylık prime esas kazanç ortalaması her ay değiştiğinden, 2020 Nisan ayından bu yana ödenen kısa çalışma ödeneği tutarlarının her ay değişmesi gerekirdi.

Ancak bu durum, KÇÖ tutarlarının yılbaşı itibarıyla geriye doğru 12 aylık kazanç ortalamaları esas alınarak güncellenmesine engel değil. Zira yasada aksine de bir hüküm yok.

★★★

Diğer yandan, KÇÖ miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyeceğine ilişkin yasa hükmüne göre, 2020 yılı KÇÖ üst sınırı 4.414 lira olup, bu tutar 7.358 liranın yüzde 60'ına karşılık geliyordu. Yeni asgari ücretle birlikte 2021 yılında KÇÖ'nün üst sınırı günlük 178.88 lira, aylık 5.366 lira olacak. Buna göre, aylık brüt ücreti 7.358 lira ile 8.944 lira arasında olanların KÇÖ tutarlarında artış söz konusu olabilecek. (Sözcü - 03.02.2021)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"