Yeni Beyannamelerde Aşağıdaki Hususlara Dikkat !
29 Eylül 2020 Salı
Necdet Bardan
SGK; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve öngörülen diğer hususlara uymadan eksik gönderen veya hiç göndermeyen mükelleflere idari para cezası uygulayacak.

Yeni Beyannamelerde Aşağıdaki Hususlara Dikkat ! 

Necdet Bardan - SMMM - Denizli

SGK; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve öngörülen diğer hususlara uymadan eksik gönderen veya hiç göndermeyen mükelleflere idari para cezası uygulayacak.

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik geliştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (temmuz ayına ilişkin beyanname), geçen ağustos ayından itibaren ülke genelinde mükellefler tarafından beyan edilmeye başlandı. Bu beyannamenin şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve öngörülen diğer hususlara uyulmadan gönderilmesi, eksik gönderilmesi ya da hiç gönderilmemesi durumlarında birtakım yaptırımlar uygulanacak. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne ilişkin bu yaptırımlardan SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları bu yazımızda irdelendi.

ASIL NİTELİKTEKİ BEYANNAMELER

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici SGK Kanunu 20. maddesi kapsamındaki banka, TOBB sandıkları, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni, ertesi ayın 26. günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunlu.

Buna göre her bir işyeri bazında olmak üzere; sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin kısmının yasal süresi içinde beyanname ile bildirilmemesi halinde yasal süresi dışında verilen ilk beyanname asıl nitelikte beyannameyi ihtiva ediyor.
Bu doğrultuda, SGK’nın prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için beyannamenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bu bakımdan, asıl beyannameye işyeri bazında ilgili dönem için idari para cezası uygulanması halinde, ilgili dönem için daha sonrasında aynı işyeri için verilecek beyannameler asıl nitelikte olmadığından, verilecek beyannamelere asıl beyanname dolayısıyla idari para cezası uygulanmayacak.

EK NİTELİKTEKİ BEYANNAMELER

Her bir işyeri bazında olmak üzere yasal süresi içinde veya dışında verilen asıl beyannameden sonra, sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve/veya prime esas kazanç tutarını artıran ya da asıl beyannamede belirtilen sigortalılar dışında yeni sigortalı/sigortalılar ilave eden beyanname ek nitelikte beyannameyi ihtiva ediyor.

Bu doğrultuda, SGK’nın prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

İşyeri bazında ilgili dönem için idari para cezası uygulanması halinde ilgili dönem için daha sonrasında aynı işyeri için verilecek beyannameler ek nitelikte olacağından, verilecek beyannamelere ek beyanname dolayısıyla idari para cezası uygulanacak.

EKSİK GÜNLERE İLİŞKİN BEYANNAMELER

Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, 30 günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi SGK tarafından re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, tahsil edilir. SGK tarafından beyannamenin re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Eksik günlere ilişkin SGK tarafından istenilen beyannamenin tebellüğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde verilmesi halinde ek nitelikteki beyannamenin verilmemesi nedeniyle aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, idari para cezası uygulanacak. Ancak beyannamenin tebellüğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre geçtikten sonra verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bahsedilen hususlara ilişkin daha dikkatli olunmasında fayda var, meslektaşlarımızın dikkatine.!!!!
1- TÜRMOB Genel Kurulu Yaklaşırken, "Meslek mi Kişiye İtibar Kazandırır, Kişi mi Mesleğe İtibar Kazandırır, Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor, " Konulu Söyleşimizde . . . .
REKLAM ALANI
Uzaktan Eğitim İle Gerçekleşecek KGK Temel Eğitimlerimiz İçin Kayıtlar Başladı.
30 Ağustos 2022 Salı günü Grubumuzun 7.Kuruluş Yıldönümü ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferinin Yıldönümü nedeniyle . . . .
18 Eylül 2022 Pazar Günü Saat 14.00 de Konferans Düzenleyeceklerini Duyurdular. Etkinliğe Kadın Erkek Herkesi Davet Ettiler.
Finansal Piyasalarda Teknik & Temel Analiz Eğitimi