Yedek subay okulu borçlanması emekliliğe katkı sağlar mı?
04 Nisan 2021 Pazar
5 Ocak 1971 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Eylül 1988. 4/a (SSK) statüsünde toplam prim günüm 7436. Askerliğimi . . .
Yedek subay okulu borçlanması emekliliğe katkı sağlar mı?
Yedek subay okulu borçlanması emekliliğe katkı sağlar mı?

Sezgin Özcan

5 Ocak 1971 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Eylül 1988. 4/a (SSK) statüsünde toplam prim günüm 7436. Askerliğimi 1 Aralık 1996-31 Mart 1997 arası yedek subay öğrenci, 1 Nisan 1997-31 Mart 1998 yedek subay olarak yaptım. 4 aylık yedek subay öğrencilik sürem hariç, 4/c kapsamındaki hizmet sürem 360 gündür. Yedek subay öğrencilik dönemini borçlanmamın emeklilik süreme ya da alacağım emekli maaşına bir katkısı olur mu? İlker Yücel

Dört aylık borçlanma, emeklilik şartlarınızı değiştirmez. Genel olarak emekli aylığına da katkı sağlamaz. Dört ay karşılığı katlanılacak borçlanma maliyeti dikkate alındığında efektif olduğu söylenemez. Ancak 2000 öncesi kısmi aylığın hesabında esas alınacak aylık bağlama oranı, 5000 günden sonraki her 240 gün için 1 puan artırılıyor. 240 günden eksik günler aylık bağlama oranının hesabında dikkate alınmıyor. Bu bağlamda, gerekiyorsa 240 günden eksik kalan son dilimi 240 güne tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

Benzer durum 2000-Ekim 2008 dönemi için söz konusu. İlk 3600 günden sonraki her 360 gün için aylık bağlama oranı 2 puan artırılıyor. 360 günden eksik günler aylık bağlama oranının hesabında dikkate alınmıyor. Bu bağlamda 360 günden eksik kalan son dilimi 360 güne tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

SSK mı yoksa Bağ-Kur'dan mı?

1 Ocak 1973 doğumluyum. 1 Aralık 1989'da işe başladım. Doğum borçlanması dahil 4/a prim gün sayım 4342. Kalan primimi isteğe bağlı yatırırsam SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı emekli olurum? Dilek Çamak

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 46 yaş şartlarına tabisiniz.Sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamışsınız. 1033 gün prim eksiğiniz var.Eksik prim gününüz 1260 günden az olduğundan, isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilir ve 5375 prim gününü tamamladığınızda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilere vergi iadesi neden yok?

Emeklilerin yapmış olduğu harcamalardan vergi iadesi alma durumu neden yok? Evvelce yüzde 4 oranında veriliyordu. Kerim Süral

Emeklilere daha önce yapılan vergi iadesi yerine, emekli aylıklarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor. Diğer bir deyişle emekli aylığı olarak aldığınız tutar, emekli aylığınız ile vergi iadesi yerine emekli aylığınızın yüzde 4'ü kadar verilen ek ödeme toplamından oluşuyor. E-devlet üzerinden emekli aylığınızı sorgulayabilir ve bu durumu görebilirsiniz. (Sözcü)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin