Yaşlı bakıcısı kıdem tazminatı isteyebilir mi?
07 Eylül 2021 Salı
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Yaşlı bakıcısı kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Yaşlı bakıcısı kıdem tazminatı isteyebilir mi?

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi? Ayhan Arslanoğlu

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde, bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin, maddede belirtilen sebeplerle feshedilmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda kıdem tazminatı için öncelikle işçinin İş Kanunu'na  tabi olması gerekiyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesine göre, ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmış. Ev hizmeti ve ev hizmetlisinin tanımı ise yapılmamış, konu hukukçuların yorumlarına ve Yargıtay kararlarına bırakılmış.

Öğretide ve yargı kararlarında, evde gündelik yaşamın gerektirdiği temizlik, yemek, çamaşır, ütü, çocuk bakımı gibi işler ev hizmetleri; uşak, kahya, hizmetçi, temizlikçi, aşçı, çocuk bakıcısı, bahçıvan, şoför, bekçi, hayvan bakıcısı vb. evin gündelik işleyişine ilişkin faaliyetleri yürüten kişiler ev hizmetleri çalışanları olarak kabul ediliyor.

Ev Hizmetleri'nde 5510 Sayılı Kanun'un Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ'de ise ev hizmeti: Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması olarak tanımlanmış.

İş Kanunu kapsamında olmayan ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanıyor. Türk Borçlar Kanunu'nda da ev hizmetlerinde çalışanlar için kıdem tazminatı öngörülmemiş.

Buna göre, ev hizmeti çalışanı olarak değerlendirilen yaşlı bakıcılığı yapan kişi, İş Kanunu kapsamında olmadığından, tabi olduğu Türk Borçlar Kanunu'nda da kıdem tazminatı öngörülmediğinden kıdem tazminatı isteme hakkı bulunmuyor.

İsteğe bağlı sigortalılık süreleri ihya edilebilir mi?

İsteğe bağlı Bağ-Kur (4/b) primi yatırıyorum. Belli aralıklarla boşluklarım var, onları ihya edebilir miyim (satın alabilir miyim)? H.Ç.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 52. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, isteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. İsteğe bağlı sigortalılıkta sigortalılık süresinin durdurulması söz konusu olmadığından, ihya da olmuyor.

Ancak 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak ödenebiliyor.

Bu bağlamda, 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde, ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan 2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayına ait isteğe bağlı sigorta primleri için 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma mümkün olabiliyor. (Sözcü)
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Aynı Zamanda İktisadi Dayanışma Yazı Ailemiz Yazarlarından Olan Değerli Arkadaşım Emir Es'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz.
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını,. . .
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya 8,89'luk yeni zirveyle başladı. Karar sonrası yabancı çıkışı . . .
İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 2 Eylül 2021 gün ve Sıra No: 531 ile “Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL . . . .
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
İşçi-İşveren anlaşmazlıklarında ihbar tazminatı da önemli bir anlaşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, . . .
Değerli Yüksek Ticaretli ve Marmara’lı okuldaşlarım. Bildiğiniz gibi Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 43. Genel . . .
09.06.2021 tarihi itibarıyla ilk derece (Vergi Mahkemeleri) yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş . . .
Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı . .
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir bölgemizde sel felaketleri yaşarken bir bölgemizde çok sayıda yangınla karşılaştık. Felaketlerde elbette . . . .
Hazine, haksız vergi alır mı? Alır. Bu sonuç çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin mükellef ihtirazi kayıtla beyanname verip, . . .
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Yapılandırma Müracaat Süreleri İçin Son Tarih 30 Eylül 2021
Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var.. . . .