Yapılandırmada süre uzatımının sorunları
30 Mayıs 2023 Salı
7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu.
Yapılandırmada süre uzatımının sorunları
HUKUKA GÖRE

Yapılandırmada süre uzatımının sorunları

Bumin DOĞRUSÖZ

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu. Ancak bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 26 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Süresi uzayan konular
Kanunda pek çok konuda düzenleme olduğu için önce hangi konulardaki başvuru, bildirim veya beyan sürelerinin uzadığını aktaralım. Süresi uzayan konular şöyle:

- Kanunun 2. maddesine göre kesinleşmiş borçlar için Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları

- Kanunun 3. maddesine göre ihtilaflı borçlar için Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları

- Kanunun 4. maddesine göre inceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler için Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları

- Kanunun 5. maddesine göre gelir, kurumlar ve KDV için matrah artırımı yaparak Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları

- Kanunun 6. maddesine göre işletme kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları (Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları dolayısıyla Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma süresi uzamakla birlikte, 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzeltmiş bulunan mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerini ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik, uzama yoktur)

- Kanunun 7. maddesine göre kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için Yapılandırma Kanunundan yararlanma başvuruları

- Kanunun 8. maddesine göre eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş SGK idari para cezaları işletme kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanma başvuruları

- Kanunun 10. maddesine göre SGK’ya olan bir kısım borçlar, ecrimisil borçları, çeşitli meslek mensuplarının bağlı oldukları odalara olan aidat borçları için Yapılandırma Kanunundan yararlanma başvuruları

Uzayan süre ve bitimi

Uzatılan sürenin bitim tarihinin son günü olan 30 Haziran gününün Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle süre Vergi Usul Kanunu’nun 18/4. maddesi uyarınca kendiliğinden 3 Temmuz tarihi sonuna kadar uzamış oluyor.

Bu arada genel ve yaygın kanıya göre her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arası mali tatildir. Son günü mali tatile rastlayan mali yükümlülüklerin süresi ise mali tatilin bitiminden itibaren kural olarak 5 gün uzar. Bu yanlış kanaat, yapılandırma müracaatlarının da bu kapsamda uzayacağı izlenimini yaratmıştır.  

Oysa, 5604 sayılı Mali tatil İhdası Hakkında Kanun’un 1/1. maddesinde; “Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca bu yıl mali tatil 1 Temmuz Pazartesi değil, 4 Temmuz Salı günü başlayacaktır. Bu nedenle de Yapılandırma Kanununun uzayan başvuru süresinin mali tatil gerekçesiyle tekrar uzaması söz konusu değildir.

Bu arada dikkat edilmesi gereken husus, Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süresi uzayan kamusal alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri de (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31 Temmuz 2023 tarihi bitimine kadar uzamıştır. Dolayısıyla, söz konusu CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmıştır. Bu süre uzatımının izleyen taksitlerin ödenme sürelerine etkisi yoktur. Dolayısıyla, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

2022 matrah artırımı sorunu

Bu arada Cumhurbaşkanı Kararı’nda süresi uzayan başvuru içerikleri kanun maddeleri sayılma suretiyle gösterilirken 7440 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesine yer verilmemiştir. Geçici 1. madde, 2022 yılına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımını düzenleyen maddedir. Bu nedenle 2022 yılı gelir ve kurumlar beyanlarına ilişkin matrah artırımında da sürenin uzayıp uzamadığı duraksaması oluşmuştur. Kanaatimce, geçici 1. madde düzenlemesi, “Bu kanunun 5. maddesi hükümleri 2022 yılı için aşağıdaki şartlarla uygulanır” ibaresi ile başladığından, 5. maddeden bağımsız olarak uygulanma olanağı olmayan ve 5. maddenin 2022 yılına ilişkin matrah artırımında uygulanmasının koşullarını düzenleyen, adeta 5. maddenin uzantısı olan bir maddedir. 5. maddeden, bir başka deyişle matrah artırımında bulunmak suretiyle Yapılandırma Kanunun olanaklarından yararlanma süresi uzadığından, geçici 1. maddenin uygulanma süresi de kendiliğinden uzamış olmaktadır.  

Aslında yanlış olan 2022 yılı matrah artırımına ilişkin düzenlemenin ayrı bir maddede, geçici 1. maddede yapılmış olmasıdır. Özünde kanunun 5. maddesi de geçici süreli olanaklar sunan bir maddedir. Geçici 1. madde, yasama organında 5. maddenin kabulünden sonra, son dakikada bir önerge ile 5. maddenin (matrah artırımı) kapsamına 2022 yılının da dahil edilmek istenilmesi sebebiyle zorunlu olarak ayrıca düzenlenilmek gereğinden doğmuştur. Bu yönü itibariyle de 5. madde ile geçici 1. maddeyi birlikte değerlendirmek gerekmektedir.(Ekonomim)
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .