Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri . . .
Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir.
Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sirküler Tarihi : 21.04.2021

Sirküler No : 2021 / 071

Konu : Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir.

Özet : Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ ya on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir. 

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi Valilikler, Belediyeler ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden yapı Ruhsatlarının verilme aşamasında işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve esasları 21.03.2018/50 sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır. 

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri süresinde verilmiş sayılmaktadır.

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .