Vergilerimiz nerelere harcanıyor?
29 Temmuz 2022 Cuma
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak kamu giderlerini karşılamak üzere karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Vergilerimiz nerelere harcanıyor?
Vergilerimiz nerelere harcanıyor?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak kamu giderlerini karşılamak üzere karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir. Anayasa'nın 73. maddesinde vergilerin mali güce göre alınması ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılmasının maliye politikasının sosyal amacı olduğu da ifade edilmektedir.


Bu yılın ilk 6 ayında 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL vergi tahsilatı yapılmış, tahsilat artış oranı %108 olmuştur. İktidar, enflasyon ve kur artışını dikkate almadan bütçe yapmış ve bu bütçe de 5'inci ayda ek bütçe yapılmasını zorunlu hale getirmişti. 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7414 sayılı Kanun'da yer alan ek bütçe ödenek ve gelir tahminleri ile beraber bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL'den 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL'ye, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyon 583 mMilyon TL'den 2 trilyon 553 milyar 99 milyon TL'ye ve vergi tahsilat hedefi ise 1 trilyon 258 milyar 179 milyon TL'den 2 trilyon 185 milyar 950 milyon TL'ye yükseltildi.

Bugün sizlere, ilk 6 ayda ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığını aşağıdaki ayrıntılı tablo yardımıyla anlatacağım.

Aşağıdaki tabloda yer almayan 65 milyar 118 milyon TL sermaye giderleri, 8 milyar 350 milyon sermaye transferleri ve 89 milyar 808 milyon TL borç verme rakamlarını da dahil ettiğimizde ilk 6 ayda toplam 1 trilyon 171 milyar 851 milyon TL bütçe gideri yapılmıştır.


Vatandaş bütçeden hakettiği payı alamıyor

Bütçe giderlerinin ilk 6 aylık gerçekleşme rakamları ile yıl sonuna kadar ek bütçe kanunu ile konulan hedefler dikkate alındığında, aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür.

1- Bütçe, sosyal devlet bütçesi değildir.

2- Bütçede vergi gelirlerinden ödenmemesi gereken kur korumalı mevduata ilişkin şu ana kadar ödenen kur farkı giderleri 37 milyar 235 milyon TL'dir. Vergi gelirlerinin %70'i tüketimden alınan vergilerden oluşmaktadır. Kur Korumalı Mevduata ilişkin yapılan ödemeler, fakirden alınan verginin kur zararını karşılamak üzere zengine ödenmesidir.

3- İlk 6 ay sonunda 134 milyar 654 milyon TL faize ödeme yapılmıştır. Yıl sonuna kadar faize ödenen tutar en az 329 milyar 800 milyon TL olacaktır.

4- Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri ve şehir hastanelerine ilişkin oluşan maliyetler tablodaki rakamların içinde yer almaktadır.

5- Bütçe giderlerinin %21.7'si personel giderinden oluşmaktadır.

6- Cari transferler için yıl sonu hedefi bütçe giderlerinin %38.1'i olarak belirlenmiştir. Haziran ayı gerçekleşmesi %50.3 ve ilk 6 ayda da gerçekleşme oranının %45.5 olduğu dikkate alındığında, yıl sonu bütçe açığının 278 milyar 374 milyon TL'den çok daha fazla olacağını rahatça söyleyebiliriz. Cari transferler içindeki kamu bankalarının görev zararlarının da her ay ciddi şekilde yükseldiğinin altını çizelim.

Bütçe gelirlerinin harcama kalemleri arasında nasıl dağıtılacağı iktidarın tercihine göre belirlenmektedir. Ülkemizde bütçeyi tüketiciler finanse etmesine rağmen; eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında yeterince hizmet alamadıkları gibi vergileri zenginlerin kur farkı zararını karşılamak için harcanmaktadır.

Gerçek anlamda demokrasi ve yurttaşlık bilincinin olduğu ülkelerde, ülkeyi yönetenlerin kendi ceplerindeki parayı harcıyormuş gibi hareket etmeleri mümkün olmayıp, her kuruşun hesabını da vatandaşlarına vermektedirler. Bizde ise; hesap verme ve hesap sorma kültürünün gelişimi bilinçli bir şekilde engellenmiş ve engellenmeye devam etmektedir. Vergi verenler hesap sorma hakkına sahip olduklarını unutmamalıdır.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .
Bu konudaki duyarlı davranış için TRT ve program yapımcı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum…
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava açıp ta davasında . . .
Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:92) Hazırlanmıştır.
TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde %64,6 ile ilk sırada yer almaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3. maddesi önemli hükümler içeriyor. Çok tartışılan, değiştirilmesi. . .