Vergi ve SGK uygulamasında yemek istisnası
12 Ocak 2024 Cuma
Çalışanların temel haklarından birisi de işyerinde yemek imkânı sağlanmasıdır. İşyerleri çalışanlara işyeri yemekhanesinde veya anlaşmalı . . .
Vergi ve SGK uygulamasında yemek istisnası
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Vergi ve SGK uygulamasında yemek istisnası

Resul KURT

Çalışanların temel haklarından birisi de işyerinde yemek imkânı sağlanmasıdır.

İşyerleri çalışanlara işyeri yemekhanesinde veya anlaşmalı bir restoranda yemek yedirebildiği gibi çeşitli yemek kartlarına yükleme yapabilmekte veya nakit olarak da ödenebilmektedir.

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ayni veya nakdi ödemeler bilindiği üzere SGK tarafından belirlenen rakamlara kadar SGK prime esas kazancından istisna tutulmuştur.

İşyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük prime esas kazanç alt sınırının %23,65’inin, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. İstisna tutulacak tutar günlük asgari ücret tutarının değişmesi ile artmaktadır.

“Brüt Günlük Asgari Ücret X %23,65 X (Ay içinde fiilen çalışılan gün sayısı) Yemek parası verilen gün sayısı = Toplam aylık istisna tutarı” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 2024 yılı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yılsonuna kadar günlük brüt 666,75 TL, aylık brüt 20.002,50 TL olarak güncellenmiş bulunmaktadır. Buna göre 2024 yılı ocak ayından itibaren uygulanacak olan sosyal sigortalar priminden istisna tutulacak günlük yemek bedeli aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

 ****

Gelir vergisi istisnası

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayınanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 sayılı Kanun’la, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2023 yılı için 110 lirayı aşmayan kısmı, nakit olarak ödense dahi gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilgili düzenleme yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Vergiden İstisna Edilecek Yemek Bedeli Ödemesi 2024 yılı için 170 lirayı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecektir.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 yılı için 170,00 TL olarak tespit edilmiştir. Yıllara göre vergiden istisna edilen yemek bedeli tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REKLAM ALANI
6- Eğitmen SMMM İlker Esin "Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında Enflasyon Muhasebesi" (Mali Müşavir Gözüyle Mizan Üzerinden Örneklerle Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladı.
REKLAM ALANI
2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) . . . . .
TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı.
Gazetemizde 19 Şubat’ta yayınlanan “Kaynana Vergisi” ve 27 Şubat’ta yayınlanan “Misafir Vergisi” köşe yazılarım gerek kamuoyunda . . . .
Vergi uygulamalarında Eurobondlar devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilebilir Eurobondların alım-satımından doğan . . . .
Değer artışı kazancı için yapılan gayrimenkul alım ve satımından elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerekiyor.
Menkul sermaye iradına göre, belirlenen bazı durumlarda mükelleflerin yıllık Gelir Vergisi beyanname zorunluluğu bulunuyor.
İşverenlerin İş Kanunu bakımından yükümlü oldukları hususlardan birisi de herhangi bir işçinin işten ayrılması durumunda; işçinin yaptığı . . . .
Gelir vergisi beyan dönemi bugün başlıyor. Beyanname verecekler için, işte pratik bazı bilgiler.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Kanuna göre mahiyetlerine göre gelir unsurları; ticari kazanç,
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte . . . .
Belirli bir tutarın üzerinde gelir elde edenler ile sporculara 2019’da çıkarılan kanun ile beyanname zorunluluğu getirildi.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı:
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
1-7 Mart Muhasebe Haftası’ çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılımınızı bekleriz…
Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı