Vergi levhası yazdırmada son gün!
31 Mayıs 2022 Salı
Evet, bugün Mayıs ayının son günü, vergi mükellefleri için önemli bir gün. Önemi nereden mi geliyor?
Vergi levhası yazdırmada son gün!
VERGİ KURDU

Vergi levhası yazdırmada son gün!

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Evet, bugün Mayıs ayının son günü, vergi mükellefleri için önemli bir gün. Önemi nereden mi geliyor? Çünkü, bugün, internet vergi dairesinden VERGİ LEVHASI YAZDIRMANIN SON GÜNÜ!

Bu sabah işyerine gelir gelmez ilk işiniz, muhasebe departmanına “vergi levhamızı yazdırdınız mı?” diye sormak olsun!

Mayıs Ayı Vergi Levhası Yazdırma Ayı!

Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, internet vergi dairesinden vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhalarını yazdırmaları zorunlu bulunuyor (VUK Mad. 5). 

Maliye vergi levhasını oluşturarak internet vergi dairesine aktarıyor!

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına aktarılıyor.

Vergi levhasının yazdırılması için son gün, 31 MAYIS! 

Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin vergi levhalarını 31 Mayıs 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) internet vergi dairesinden yazdırmaları zorunlu. Bu nedenle, sözü edilen mükelleflerin 31 Mayıs 2022 Salı günü sonuna kadar vergi levhalarını internet vergi dairesinden yazdırmaları gerekiyor.

Vergi levhasını yazdırmaya kimler yetkili?   

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerine istinaden elektronik ortamda oluşturulduktan sonra sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılan vergi levhalarının, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan 2022, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden mükelleflerin bizzat kendileri veya SMMM veya YMM’ler aracılığıyla yazdırılması gerekiyor (408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği).

Vergi Levhalarının Onaylatılması Gerekiyor Mu? 

Hayır, internet vergi dairesinden yazdırılan vergi levhalarının bağlı bulunulan vergi dairesine veya SMMM ve YMM'lere tasdik ettirilmesine/onaylatılmasına gerek bulunmuyor. Çünkü, internet vergi dairesi sistemi üzerinden verilen onay kodu, vergi levhasının tasdiki hükmünde. 

Asılması değil, bulundurulması zorunlu! 

Evet, vergi levhalarının işyerlerine asılması zorunlu değil, sadece işyerlerinde bulundurulması zorunlu! Çünkü, 6111 sayılı Kanunla, vergi levhasının işyerine asılma zorunluluğu kaldırılırken, işyerinde bulundurulma zorunluluğu getirildi (VUK Mad. 5). Dolayısıyla, vergi levhalarının internet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması gerekiyor. Ancak, isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilecekleri gibi, web sitelerinde de yayımlayabilir. Bu tamamen isteğe bağlı olup, yasal olarak bir sakıncası bulunmuyor.

Kimler İşyerinde Vergi Levhası Bulundurmak Zorunda? 

Aşağıda sayılan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhasını yazdırarak iş yerlerinde bulundurmaları zorunlu bulunuyor (408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği):

1) Gelir Vergisi Mükellefleri: Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar), serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı.

2) Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Anonim şirketler, limited şirketler, eshamlı komandit şirketler. 

Vergi levhaları nerelerde bulundurulmak zorunda?

Yukarıda sayılan mükelleflerin, vergi levhalarını yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında bulundurmaları zorunlu bulunuyor. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde, her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükelleflerin, vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilmeleri mümkün.

Yeni işe başlayanlar vergi levhasını ne zaman yazdıracak?

Yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhalarını, mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alabilmeleri mümkün bulunuyor.

Beyannamelerini süresinden sonra verenler ne zaman yazdıracak?

Beyannamelerini kanuni süresinden sonra veren mükelleflerin, beyannamelerini verdikten sonra  internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanarak, vergi levhalarını oluşturarak yazdırmaları mümkün. Beyanname verme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıs’tan önce olması halinde ise, vergi levhaları internet vergi dairesinden bu tarihe kadar yazdırılabiliyor.

Özel hesap dönemine tabi mükellefler ne zaman yazdıracak?

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdırabilecekler.

Vergi levhalarında hata olan mükellefler ne yapacak?

Mükelleflerin vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçeyle başvurarak, söz konusu hatanın düzeltilmesini talep etmeleri ve düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturmaları gerekiyor.

Vergi levhasını işyerinde bulundurmayana 500 TL ceza

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, 2022 yılı için geçerli olmak üzere her bir tespit için 500 TL. özel usulsüzlük cezası kesiliyor (VUK Mad. 353/4, 534 Sıra No.lu VUK G.T.). 

Sonuç olarak; 

Vergi levhalarınızı son gün olan bugün, yani 31 Mayıs 2022 Salı günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırmayı ve işyerinizde bulundurmayı unutmayın! Aksi halde, her bir tespit için 500 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Bize göre, vergi levhasının Mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması ve işyerinde bulundurulması zorunluluğu gereksiz ve bir o kadar da anlamsız. Çünkü, mükellefler istedikleri zaman bizzat Maliye tarafından oluşturulmuş olan vergi levhasını internet vergi dairesi üzerinden yazdırabiliyorlar. Bu nedenle, vergi levhasının yazdırılarak iş yerinde bulundurulma zorunluluğunun da kaldırılması son derece isabetli olur. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .