Vergi incelemesinde olanlar, matrah artırımından faydalanabilir mi?
31 Mayıs 2021 Pazartesi
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin; yeniden yapılandırma, matrah artırımı, . . .
Vergi incelemesinde olanlar, matrah artırımından faydalanabilir mi?
Vergi incelemesinde olanlar, matrah artırımından faydalanabilir mi?

Nedim Türkmen - ( Sözcü)

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin; yeniden yapılandırma, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi, stok affı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesine ilişkin hükümleri de içeren ve geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen “Vergi Barışı” düzenlemesi, önümüzdeki on gün içinde büyük bir ihtimalle yasalaşacak.

Teklifin en önemli düzenlemelerinden birisi, matrah ve vergi artırımı. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamıyor. Matrah veya vergi artırarak; belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi alınıyor.

Teklife göre, matrah artırımı; yıllık gelir ve kurumlar vergisinde 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için; bazı ödemelerle sınırlı olarak gelir/kurumlar vergisi stopajı ile Katma Değer Vergisi'nde 2016-2020 yılları için yapılabilecek.

RAPORLAR 2 AĞUSTOS'A KADAR VERGİ DAİRESİ KAYITLARINA GİRMELİ

Teklife göre; kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri devam edecek. Matrah veya vergi artırımı yapılması, inceleme ve takdir işlemlerini bitirmiyor. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemelerine ait raporların 2 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairesi kayıtlarına girmemesi halinde, incelemeler sonlandırılacak. Vergi incelemesinin veya takdir işlemlerinin devamı ve tarhiyat mümkün olamayacak.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla incelenenlerin, inceleme tamamlanıp rapor vergi dairesi kayıtlarına girmeden önce matrah artırımında bulunmaları ve artırılan matrahın incelemede bulunacak matrah farkından mahsup edilmesi imkanı sağlanıyor.

Matrah artıran bir mükellef, kanunun yayım tarihinden önce incelemeye alınmışsa ve inceleme 2 Ağustos 2021 tarihinden önce bitirilmişse; matrah artırımının bu tarihten önce yapılması koşuluyla, artırılan matrah bulunan matrah farkından düşülecek ve kalan tutar üzerinden tarhiyat yapılacaktır.

Matrah artırımı için, 31 Ağustos 2021 mesai saati sonuna kadar başvuru yapmak mümkün olmakla birlikte; incelemede olanlar açısından, inceleme raporu vergi dairesine teslim edilmeden artırım yapılması şart.

BİR SEÇENEK DAHA VAR

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri ile ilgili matrah artırımında bulunulmaması halinde, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilecek. Bu durumdaki mükellefler matrah artırımında bulunmasalar bile, onlar için bir kurtarıcı düzenleme daha var.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergi, ceza ve gecikme faizi için teklifte ayrı bir düzenleme daha var. Bu düzenlemeye göre, inceleme ne zaman biterse bitsin, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, bu avantajlardan yararlanmak mümkün.

Bu kapsamda olanlar, tarh edilen verginin yarısı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak faiz tutarını ödemeleri durumunda; verginin kalan yarısı ile vergi aslına bağlı ceza tutarı ve gecikme faizlerini sildirebilecekler.

Top çevirmek lazım

Vergi mükellefleri ile ilgili şu anda Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan binlerce vergi incelemesi ve takdir komisyonları tarafından yapılan binlerce takdir işlemi var.

Kanun teklifinde belirlenmiş olan 2 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girmesi, o kadar kolay değil. Bugünlerde vergi inceleme tutanağı imzalatılabilirse, bu raporlar yetişebilir. Henüz vergi inceleme tutanağı imzalanmamış vergi incelemelerinin, bu tarihe yetişmesi çok olanaklı gözükmüyor. Şöyle ki; mükelleflerin vergi inceleme tutanağını imzalamak üzere davet edilmesi ve kendilerine en az 15 gün süre verilmesi gerekiyor. Vergi inceleme tutanağının en az iki gün önce mükellefler ile paylaşılmak zorunluluğunu da unutmayalım. Vergi mükelleflerinin, rapor değerlendirme komisyonlarında dinlenme hakları var. Bu hakkın kullanılması durumunda, sürenin uzayacağı aşikâr. Vergi müfettişlerinin bir anda verecekleri binlerce raporu, rapor değerlendirme komisyonlarının kısa sürede değerlendirip, onay vermesi de çok kolay olmayacak.

Pandemi süreci ve uzun Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında; incelemeyi yürüten vergi müfettişleri ile görüşerek, matrah artırımı kararı vermekte yarar var.
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .