Vergi borcu olan ortak, ortaklıktan atılabiliyor!
23 Şubat 2021 Salı
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
Vergi borcu olan ortak, ortaklıktan atılabiliyor!
Vergi borcu olan ortak, ortaklıktan atılabiliyor!

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise; ”mülkiyet hakkımız“ pamuk ipliğine bağlı diyeceksiniz.

Bugün sizlere, kamuoyunda döviz büroları olarak bilinen yetkili müesseselerle ilgili bir Tebliğ düzenlemesinin, nelere yol açabildiğini anlatmaya çalışacağım.

VERGİ BORCUNUZ OLURSA; HAZİNE ZORU İLE ŞİRKETİNİZDEN KOVULURSUNUZ…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar 30 Ocak 2018 tarih ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu tebliğin kuruluş şartlarını düzenleyen altıncı maddesinin (d) bendinde; Türkiye'de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda %10 ve daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A Grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin; kendileri ile %10 veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu bulunmaması şartı, tebliğde belirlenen diğer bir çok şart ile birlikte aranmaktadır.

Tebliğin 29. maddesinin dokuz numaralı bendinde; yetkili müesseselerin kurucularının kuruculuk şartlarını kaybettiklerinin anlaşılması üzerine, (bu şarta kurucuların kendilerinin ve %10 veya daha fazla ortak oldukları bütün şirketlerinin vergi borcu bulunmaması hali dahil) yetkili müesseseye bu kişi ve kurumların ortaklıktan çıkarılması için 60 güne kadar süre verileceği, bu süre içinde ortaklıktan çıkarılma gerçekleşmezse, faaliyet izninin iptal edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

AYNI BAKANLIK İKİ FARKLI UYGULAMA…

Yetkili müesseseler ile ilgili vergi borcundan dolayı ortaklıktan atılma konusunu gündeme taşımaya karar verip, benzer müessese olan kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarında nasıl düzenleme yapılmış diye baktığımda; bu şirketlerle ilgili tamamen tesadüf 21 Şubat 2021 yani dün bir yönetmelik değişikliği oldu ve değişiklik Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu tür kuruluşlar ile ilgili 2007 yılında yayımlanmış olan yönetmelikte de çok önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre, yetkili müesseselerde vergi borcu nedeniyle ortaklıktan çıkartılma hali tanımlanmışken; kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçlu olmamak şartı getirildi. Yani kapsam genişletilerek; vergi borcunun yanında sigorta, trafik para cezası, köprüden kaçak geçiş gibi cezalar nedeni ile devlete hiç borcu olmamak koşulu getirildi. Bu yönetmelik değişikliği ile kamu borcundan dolayı ortaklıktan çıkartılma ile ilgili olarak borcu olan kişi ya da kurumlar 30 gün içinde borcun ödendiğini tevsik ederlerse, ortaklıktan çıkartılma işleminin yapılmayacağına ilişkin düzenleme de yapıldı.

30 günlük süre veriliyor

Ülkemizde 750 adet yetkili müessese ve bu müesseselere bağlı 89 şube mevcuttur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimi altında olan yetkili müessesede ortak ve vergi borcunuz varsa; borcunuzu ödemenize bile müsaade edilmeden, direkt ortaklıktan çıkartılmanız gerekiyor. Aynı Bakanlığın denetiminde olan Kıymetli Maden Borsası Aracı Kurumu ortağı iseniz, size borcu ödemeniz için 30 günlük süre tanınıyor ve bu süre içinde borcu öderseniz, ortaklıktan çıkartılma işlemi yapılmıyor.

Devletin kamu ihalelerine giriş şartı olarak vergi ve sigorta borcu yoktur yazısı ya da borç olsa bile, yapılandırılmış olmasını yeterli gördüğü bir ülkede; 10 milyon sermaye koymuş bir ortağı 10 bin, 50 bin lira vergi borcu için ortaklıktan çıkartmanın zorluğunu, herhalde bu tebliği yazan bürokratlar bilmiyor. Yeni ortak bulmak, bu kadar kolay mı? Ödeme veya yapılandırma için süre verip, uygulamayı bu şekilde yapmak daha doğru değil mi? Mülkiyet hakkını koruyan Anayasa düzenlemesinden haberiniz yok mu? Borçları nedeniyle yetkili müessese ortağının yetkili müessesedeki hisseleri haczedilip, satılsa ne olacak? Yeni ortağı kabul edip etmemek Bakanlık kararına bağlı.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olmayan düzenlemeler yapıp, yatırımcıyı uğraştırmak yerine, nasıl işlerini kolaylaştırırız düşüncesiyle hareket etmek, daha doğru bir yaklaşım olacaktır. (22.02.2021)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE Vakfı), Alan İzleme Raporları Projesi’nin dördüncü raporu Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15.61, aylık yüzde 0.91 arttı. Yıllık enflasyon 2019 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek değeri aldı.
1 Nisan 1996'da SSK başlangıcım var. Askerliğim 1997'de başlayıp, 1998 Aralık'ta bitti. Erken teskere aldım.
Toplam mesken kira geliri 6.600 TL'nin üzerinde olan 2 milyonu aşkın mükellef gayrimenkul sermaye iradından dolayı bu ay . . .
DÜNYA Gazetesi’nde rahmetli Nezih Demirkent ile birlikte çalışma fırsatını bulduğum günlerde Türk basınının kazanımlarını anlatmak çok zor.
Asistan olduğumun ilk günü merhum Prof. Dr. Salih Şanver beni odasına çağırdı ve “ne yapıyorsun” dedi. . . . .
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre şehirlerde alınacak önemler belli oldu. Buna göre, . . .
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için . . .
2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.
Tüm Meslektaşlarımızın 1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlu Olsun.
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların . .
Dünya sağlık örgütü ; 2021 yılını” DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ “ ilan ederek küresel bir kampanya başlattı.
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün Bugün
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması,. . . .
Kamuoyuna “Vergi Reform Paketi” adıyla duyurulan Kanun Teklifi’nde yer alan bir kaç önemli düzenleme, bir kaç gündür tabiri caizse el altından duyuruldu,
İdrak edildiği üzere 1-7 Mart arası Muhasebe Haftası olarak kayıtlarda geçmektedir.