Vergi borçluları yapılandırma bekliyor
22 Haziran 2020 Pazartesi
Son 4 yılda 3 kez vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçlarının yeni vadeler ve düşük faizle yapılandırılmasına olanak tanıyan yasa çıktı.
Vergi borçluları yapılandırma bekliyor
Vergi borçluları yapılandırma bekliyor

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Son 4 yılda 3 kez vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçlarının yeni vadeler ve düşük faizle yapılandırılmasına olanak tanıyan yasa çıktı. Bu yasalardan 2016'da çıkan 6736  sayılı (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 42 milyar 721 milyon lira tahsil edilmiştir) ve 2018 yılında çıkan 7143 sayılı yasalarda (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 25 milyar 68 milyon lira tahsil edilmiştir) ödenmeyen amme borçlarının yeniden yapılandırılması dışında; matrah artırımı, stok, kasa affı, ihtilaflı dosyaların davalardan feragat edilerek temizlenmesini sağlayan düzenlemeler mevcuttu. 2017 yılında çıkarılan 7020 sayılı yasada (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 5 milyar 503 milyon lira tahsil edilmiştir) ise sadece vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan düzenlemeler mevcuttu.

Son 4 yılda darbe girişimi, Rahip Brunson krizi ve 2020 yılında ise Covid-19 belasını yaşayan vergi mükellefleri her platformda vergi ve sigorta borçlarını ödeyemediklerini ve yeni bir yapılandırma gerektiğini ifade etmektedirler.

TAHSİLAT/ TAHAKKUK ORANLARI YAPILANDIRMA ŞART DİYOR 

Bütçenin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlardan hareketle Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tahsilat/tahakkuk oranlarını aşağıda sizin için oluşturdum.

 
TABLO NE DİYOR?

Yukarıdaki tablodan çıkan sonuçlar:

– Mayıs 2020 itibarıyla vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranları yüzde 54 olup tahsil edilemeyen vergi geliri toplamı 238 milyar 931 milyon 623 bin liradır.

– Gelir Vergisi'nde tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 49.4 olup tahsil edilemeyen Gelir Vergisi tutarı 59 milyar 949 milyon 935 bin liradır.

– Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 17.1 olup tahsil edilemeyen Katma Değer Vergisi tutarı 93 milyar 27 milyon 552 bin liradır.

Ülkemizde çıkartılan yapılandırma düzenlemelerinde başarı oranı yüzde 8 ve yüzde 10 arasında gerçekleşmiştir. Yeni çıkartılacak bir yapılandırma düzenlemesi eski düzenlemeler gibi olursa başarı oranı bunun yarısı bile olamaz. Yıllardır ödenemeyen vergi ve sigorta borçları ekonominin bozulması, alacakların tahsil edilememesi ve kârlılık oranının çok düşmesi nedeni ile bu borçların değil 36 ayda 72 ayda bile ödenmesi çok zor gözükmektedir. Covid-19 nedeni ile açıklanan ve tahsis edildiği duyurulan banka kredilerinden vergi-sigorta borcunu ödeyemeyen mükellefler, ‘vergi-sigorta borcu yoktur' yazısı alamadıkları gibi hesaplarındaki ‘elektronik hacizler' nedeniyle faydalanamamakta çaresiz beklemektedirler.

Yüz liralık vergi toplamanın maliyetinin 57 kuruş olduğu ülkemizde, vergiyi tahsil edememenin maliyeti çok yüksektir. Vergi toplayamayan Türkiye borçlanmak zorundadır. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 46 milyar 384 milyon lira olan faiz giderimiz 2020 yılının ilk 5 ayında 64 milyar 960 milyon liraya çıkmıştır.

RADİKAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR!

Vergi ve sigorta borçluları yapılandırma beklerken çok sayıda mükellef de matrah artırımı, stok, kasa, ortaklar cari hesabı ve ihtilaflı dosyalarla ilgili hükümler içeren 6736 ve 7143 sayılı yasa benzeri bir düzenleme beklemektedir. Devletin ödenmeyen borçlarla ilgili yapılandırma durumunda tahsilat problemini çözemediği dikkate alındığında; özellikle matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesabına ilişkin düzenlemelerden ciddi gelirler elde ettiği net bir şekilde görüldüğüne göre herkesi memnun edecek bir düzenleme çıkartıldığında kazanan yine Maliye olacaktır.

Devletin 1984 yılından bu yana tahsil edemediği, tahsil zaman aşımı da geçtiği halde, Maliye'nin bir şekilde canlı tuttuğu fiktif amme alacaklarının silinmesi bir zorunluluktur. Uzun süredir tahsil edilemeyen vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemede aynen banka kredilerinde olduğu gibi 1 yıl ödemesiz dönem veya belirlenen sürede borcun kapatılması durumunda vergi aslından yüzde 50'lik indirim içeren düzenlemeler yapılmalıdır.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;
Kurban Bayramınızı Kutlar, Sağlık Mutluluk ve Esenlikler Dileriz
İşverenlere aylık 75 TL'lik asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.
17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal, . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
15 Temmuz 2016’da Amerikan Gladyosu FETÖ ülkemizi Atlantik rotasında tutmak maksadıyla darbe girişiminde bulundu.
Kredi borcu bulunanlar için getirilen "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulaması, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan . . . .
Oda Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Sn. Emre GÖK’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor.
Varlık yönetim şirketleri için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. . . . .
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak . . . .
B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesine . . . .