Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir
20 Ekim 2020 Salı
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .
Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir
SERBEST KÜRSÜ

Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir

Yılmaz Sezer - Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı sürecini hükümet resmî anlamda açıkladı. (Bu konuda basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili gereken hazırlıkların yapıldığını duyurdu.)

Aflar vergi tekniği yönünden yanlış kabul edilerek uzmanlar tarafından çok fazla eleştirilse de bu seferki böyle olmadı. Toplumun her kesimi af beklentisini dile getirdi ve böylece af talebi piyasalar tarafından olumlu satın alınarak kabullenildi. Toplumun her kesimi vergi affının bu sene içinde çıkacağını düşünerek yıllık planını bütçesini çalışmalarını affı düşünerek yaptı.

Her şeyden önce esnaf ve KOBİ statüsündeki firmalar zor durumda idi. Ekonomi birçok noktada tıkanma noktasına gelmişti. Bu sadece ülkemiz için geçerli değil; başta Amerika, İngiltere ve Almanya olmak üzere neredeyse tüm dünya, ekonomilerinin iyi gitmediğini ilan ettiler. Buna 2020 yılında yaşadığımız COVID-19 salgını da eklenince olayın hem etkisi daha çok artarak hissedilir oldu hem de esnaf ve firma sahipleri ile beraber gayrimenkul kira geliri olanları ve çalışanları da etkiler hale geldi. Yani toplumda etkilenmeyen kesim adeta kalmadı.

Hükümet vergi ve SGK ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları, uygun maliyetli krediler gibi bir dizi önlemler alarak süreci rahatlatmak adına elinden geleni yapsa da, tam anlamı ile bir çözüm olamadı. Çünkü yukarıdaki önlemleri almak ister istemez bütçeye ek bir yük getirdi, zaten sıkıntılı olan bütçe; gelirlerin azalması giderlerin artması nedeniyle önemli miktarda açık verdi. Verginin tahsilat oranı bazı illerde %2’ye düştü. Daha önceki vergi afları ile gündeme gelen vergi ve SGK taksitlendirmeleri bozuldu. Dolayısıyla devlet açısından kamu gelirleri tahsil edilemez bir hal alırken, mükellefler açısından da birikmesi nedeniyle ödenmez hale geldi. Yani aslında her iki tarafta kendince haklı!

Ancak elbette ki kilidi açmak ve ekonomiyi rahatlatmak yine Devlete kaldı. Devlet de kendisinden istenilen ve beklenilen çalışmayı başlattığını resmî kanaldan duyurdu. Şimdi gözler çıkacak affın kapsamında. Acaba ne getirecek? Nasıl olacak? İstenilen ve beklenilen şartlar oluşacak mı? Firmaları ve piyasayı rahatlatacak mı? Kamu gelirlerin toplanmasını sağlayacak mı? Yani kısaca bu şans taraflara nasıl yansıyacak ve nasıl kullanılacak?

Çıkarılacak af bu amaçlara hizmet etmeyecek ise, beklenilen ve istenilen amaç gerçekleşmemiş olacak taraflar enerjilerini gereksiz yere harcamış olacaklardır. Ayrıca bize göre en önemlisi piyasa tarafından satın alınan olumlu hava (vergi affının bütün sorunları çözeceği) gerçekleşmez ise af mevcut durumu daha fazla bozacaktır. Çünkü yaratılan ve satın alınan iyimser hava kaybolacak yerini karamsarlığa bırakacaktır. Böyle bir duruma imkân vermemeli, yakalan bu fırsatı iyi değerlendirilmeli ve taraflar tarafından süreç iyi yönetilmelidir. Peki nasıl?

Çıkarılacak bu af yasası ile en az birkaç yıl buna benzer düzenleme yapılmayacağı ya da yapılmaması gerektiği bilindiği ve beklenildiği için süreç iyi değerlendirilmelidir. Nitekim 08.10.2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ”Bütçe Gelirlerine İlişkin Temel Politikalar” başlığında “Vergi politikalarının vergide adalet ve eşitlik ilkelerini pekiştirecek şekilde sürdürülmesine, vergi mevzuatının sadeleştirilmesine, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin gözden geçirilmesine ve kademeli olarak kaldırılmasına devam edilecektir. Mali plan döneminde (2021- 2023 ) vergi affına gidilmeyecektir” hükmü yer almaktadır. Zaten gidilmesi de yanlıştır. İlk kez bir vergi affı konusunda tarafların hepsi uzlaşmıştır. Taraftarların tamamının da lehine bir uygulama olacaktır.

Yukarıda açıklanan bu nedenlerle, yapılacak yasal düzenlemenin kapsamı sadece bürokratlar ve siyasetçiler tarafından değil mükellefler ve uygulayıcılar tarafından ortak uzlaşı ile oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki böyle bir ortamda amacına ulaşmayan bir vergi affı dengeleri ve sistemi daha çok zedeleyecektir. (Dünya)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;
Kurban Bayramınızı Kutlar, Sağlık Mutluluk ve Esenlikler Dileriz
İşverenlere aylık 75 TL'lik asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.
17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal, . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
15 Temmuz 2016’da Amerikan Gladyosu FETÖ ülkemizi Atlantik rotasında tutmak maksadıyla darbe girişiminde bulundu.
Kredi borcu bulunanlar için getirilen "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulaması, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan . . . .
Oda Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Sn. Emre GÖK’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor.
Varlık yönetim şirketleri için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. . . . .
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak . . . .
B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesine . . . .