Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (3)
22 Ekim 2020 Perşembe
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (3)
SERBEST KÜRSÜ

Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (3)

Yılmaz Sezer - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına cevap vermemesi halinde krizin daha da derinleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, konunun tüm paydaşlarının içinde olduğu bir vergi düzenlemesinin yapılmasının gereğini ve önemini açıklamaya çalışmıştık. Bugün de konuya ilişkin görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisi oranında indirim yetkisi verilmesi dışında torba yasadaki vergi düzenlemelerine ana başlıklar halinde bakacak olursak;

- Esnaf muaflığı genişletiliyor

- Mikro ihracata vergi teşviki getiriliyor

- Şirketlerin paylarını geri almasına vergi güvenliği düzenlemesi getiriliyor

- Menkul sermaye iratlarında stopaj uygulamasının süresi uzatılıyor

- Jokeyler ve antrenörlerinin ücretlerindeki stopaj uygulaması uzatılıyor

- Kısmi zamanlı (esnek) çalışmaya vergi teşviki getiriliyor

- Yurtdışı ve yurtiçi varlık barışı geliyor

- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi tecil – terkin süresi uzatılıyor

- Halka arza kurumlar vergisi teşviki getiriliyor

- İktisadi işletme oluşmuş sayılmamanın süresi uzatılıyor

- “İstanbul Avrupa Kültür”, “Eskişehir Türk Dünyası” ve “EXPO Antalya” ajanslarının muafiyeti kaldırılıyor:

- UEFA Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Finali’ne muafiyet kaldırılıyor

- Konaklama Vergisi 01.01.2022’ye erteleniyor

Konaklama vergisinin ertelenmesi ve kısmi çalışmaya destek verilmesi yerinde düzenlemeler olarak tarafımızdan değerlendirilme olsa da, bazı düzenlemeler detaylı olarak incelendiğinde, tam da istenilen ve beklenilen şekilde bir vergi affı olmadığı çok rahat anlaşılabiliyor.

Örneğin, jokeyler ve antrenörlerinin ücretlerindeki stopaj uygulamasının uzatılmasının, İstanbul Avrupa Kültür”, “Eskişehir Türk Dünyası” ve “EXPO Antalya” qjanslarının muafiyetinin kaldırılmasının ve UEFA Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Finali’ne muafiyetin kaldırılıyor olmasının bu kanunun genel gerekçesine ruhuna ve beklentilere ne kadar uygun olduğu tartışmaya açık olarak değerlendirilmektedir.

Son yılların en gözde ve sürekli düzenlemesi haline gelen yurtdışı ve yurtiçi varlık barışının ise ne kadar başarılı olduğu önceki uygulamaları ile ortadadır. Bu konuda ısrarcı olmak güzel ama hele hele böyle bir ortamda ekonomiye ve istihdama yüksek oranlı bir katkısının olacağını düşünmek bize göre doğru değildir.

Torbada yer alan diğer düzenlemeler ise güzel ve ince düşünülmüş ayrıntılar olsa da, mikro düzeyde ekonomiye katkıları olacak bu düzenlemelerin makro düzeyde bir katkı sağlayacaklarını beklemek ve istemek bize göre doğru olmayacaktır.

Dolayısıyla ısrarla istenilen ve beklenilen vergi affı konusunun bu hali ile istek ve beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu haliyle yasalaşması durumunda da piyasalardaki beklentinin karşılanmadığı gibi kanunun genel gerekçesinde yazılan beklentilerinde gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.

Söz konusu kanun teklifinde gerekli değişiklikler ve eklemelerin yapılarak yaratılan bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla da torba kanunda hangi düzenlemelerin var olması gerektiği konusundaki görüşlerimizi yarınki yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.(Dünya)
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...