Vergi Daireleri 31 Mart 2021 Çarşamba Günü (Bugün) Saat 24:00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
31 Mart 2021 Çarşamba
Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve . . . .
Vergi Daireleri 31 Mart 2021 Çarşamba Günü (Bugün) Saat 24:00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Vergi Daireleri 31 Mart 2021 Çarşamba Günü (Bugün) Saat 24:00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.

Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin 1 inci taksitinin ödeme süreleri ile 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16 ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2 nci taksitinin ödeme süreleri 31 Mart 2021 Çarşamba günü (bugün) sona ermektedir.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanılabilmesi için taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri şarttır.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerin, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerinin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-31 Mart 2021) ödemeleri durumunda;

• Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır.

• Hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.

• İdari para cezası aslından %12,5 oranında indirim yapılacaktır.

Ayrıca, peşin ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen 1 Mart 2021 tarihine kadar ödemelerini yapamayan mükellefler, yapılandırılan tutarı ve ödemede gecikilen süre için hesaplanan geç ödeme zammını 31 Mart 2021 Çarşamba günü (bugün) bitimine kadar ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak bugün saat 24.00’a kadar vergi daireleri açık bulundurulacak, bu saatte vergi dairesinde bulunan mükelleflerin işlemleri tamamlanıncaya kadar da hizmet verilecektir.

Bu durum dikkate alınarak yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi dairelerine gidecek vatandaşlarımız ve bu ödemelerin yapılacağı kamu idarelerinde görevli personel için 31 Mart 2021 tarihinde saat 21.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Vatandaşlarımızın vergi ödemesi yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeleri (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurması ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Pandemi nedeniyle ödemelerinizi

• İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play (Android), APP Store (IOS), APP Gallery (Huawei)),

• gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla,

yapabileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Ödeme için tıklayınız.
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin