Ücretsiz izne çıkartılan çalışanın yerine başkasının alınması
30 Kasım 2020 Pazartesi
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
Ücretsiz izne çıkartılan çalışanın yerine başkasının alınması
Ücretsiz izne çıkartılan çalışanın yerine başkasının alınması

Sezgin Özcan - (Sözcü)

Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde benim yerime dışardan eleman alıp çalıştırmaya başladı. Bu eleman benimle aynı pozisyonda ve benim yaptığım işi yapmakta. Ben bu durumu kötü niyet olarak değerlendiriyorum. Durumu yargıya taşırsam eğer kazanma ihtimali olur mu? Ufuk Gönültaş

Ücretsiz izin düzenlemesi, işverene ücretsiz izne çıkartacağı işçiyi belirleme konusunda bir sınırlama getirmemekle birlikte, işverenin çalışanlarını koruma ve gözetme, eşit davranma yükümlülüğü var. Bu bağlamda, aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlardan bir kısmı normal çalışmaya devam ederken, bir kısmı sürekli ücretsiz izne çıkarılıyorsa ya da ücretsiz izne çıkartılan çalışanın yerine bir başkası işe alınıyorsa, bu durum hem eşit davranma ilkesine aykırılık, hem de kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebilir.

İşverenin sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize yeni eleman alması, sizinle çalışmaya devam etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de öncelikle işvereninizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon alabilirsiniz. Olumsuz bir durumda fesihten önce, ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunup, ihtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesini sona erdirip, kıdem tazminatı talep edilebilirsiniz.

Ancak iş sözleşmesinin çekilecek ihtarname ile feshi, fesihle birlikte kıdem tazminatının da ödeneceği anlamına gelmiyor. İşveren, feshin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatını ödemeyebilecek, büyük ihtimalle de ödemeyecektir. Bu durumda öncelikle arabulucuya başvurmanız gerektiğini, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alamamanız halinde yargıya başvurabileceğinizi bilmenizde yarar var.

Eşim işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

Eşim 3 Mart 1981 doğumlu. İlk sigorta başlangıç tarihi (staj sigortası) 15 Eylül 1997. e-Devlet üzerinde işe ilk giriş tarihi 15 Eylül 1997 gözüküyor. Daha sonra 30 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olarak işe başlıyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 5500 prim günü var ve çalışmaya devam ediyor. Eşim işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Merih Türkarslan

Staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Bu nedenle de eşinizin emekliliği açısından sigorta başlangıcı 30 Ocak 2000 tarihi kabul edilir.

Buna göre, 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini ya da 7000 prim gününü tamamladığında emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olur ve SGK'dan alacağı “kıdem tazminatı yazısı”nı işverene ibraz ederek işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır.

Bunun dışında, İş Kanunun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır.

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamadan ya da haklı bir neden olmadan işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Sağ kalan eşe boşandığı eşinden aylık bağlanır mı?

Resmi olarak eşimle ayrıyım. Vefat etmiş olsam, eşim benim emekli maaşımı alabilir mi? Alması için yapmam gereken bir işlem var mı? Hakan Yıldırım

Ölüm (dul) aylığı, evlilik birliği devam ederken vefat eden sigortalının sağ kalan eşine bağlanıyor. Allah geçinden versin, vefat ederseniz boşandığınız eşiniz sizden dul aylığı alamaz. Aylık alabilmesi için eşinizle yeniden evlenmeniz gerekiyor.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda,
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/1/2021 . . .
İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi olarak meslektaşın zor durumunu gözetmek adına 2021 MAKTU AİDAT’lara zam yapılmaması önerimiz . . .
2021 yılının tamamında uygulanmak üzere brüt 3.577,50 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.
Emekli personelin kıdem tazminatından kesilerek İcra Müdürlüğüne aktarılan tutar içinde yer alan vekalet ücretinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayımlandı.
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Bugün serbest muhasebecilik, mali müşavirlik sadece bağımlı ve bağımsız büro ve şirket bünyesinde değil her yerde danışılan . . .
2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi.
Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin,
İzmir SMMM Odasından; "2021 Yılı İçin Önerilen Ücret Tarifesi"