Tütün Kullanıcıları…….El Ele Gönül Gönüle Tütünü Bırakalım……..
01 Mart 2021 Pazartesi
Dünya sağlık örgütü ; 2021 yılını” DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ “ ilan ederek küresel bir kampanya başlattı.
Tütün Kullanıcıları…….El Ele Gönül Gönüle Tütünü Bırakalım……..

Tütün Kullanıcıları…….

El Ele Gönül Gönüle Tütünü Bırakalım……..

Gürsel Yurtbahar - (Türkiye  Sigarayla Savaşanlar Derneği Antalya Temsilcisi)

 
Dünya sağlık örgütü ; 2021 yılını” DÜNYA  TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ “  ilan ederek küresel bir kampanya başlattı. Kampanya  tütünden vazgeçmek isteyen  en az yüz milyon insanı hedeflemektedir. DSÖ ; tütün kullanıcılarının  COVİT-19 dan ciddi hastalık ve  ölüm risklerinin yaşandığını  ve yaşanacağını belirten bilimsel rapor sitesinde yayınlanmaktadır.

DSÖ tarafından önemli gerçekler olarak;

- Tütün; kullanıcılarının yarısını öldürdüğünü,

- Tütün; her yıl yedi milyon insanı direkt, 1.2 milyon insanın ise pasif içici olmak üzere sekiz milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğunu,

- Dünyadaki 1.3 milyar kullanıcının % 80 inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta olduğunu,

Belirtmektedir.
 
DSÖ bu gerçeklere dayanarak TÜRKİYE’ nin de içinde bulunduğu yirmi iki ülkeye kampanya odak ülkeler olarak tespit yapmıştır.

DSÖ ; “ÇIKMAYI TAAHHÜT ET “  teması ile 31 Mayıs “DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNܔ nde daha önce belirlenen her WHO bölge başına en fazla altı kişiye ödül verecektir.

12 Mart 2021  (saat 17.00 )tarihine kadar e-posta ile sitesinde yayınladığı şartları kapsayan kişilerin müracaatları sonunda dünya tütünsüz gününden beş gün önce sitesinde yayınlayarak ödül töreni yapacaklardır.
 
DSÖ başlattığı 2021 DÜNYA TÜTÜNE HAYIR KAMPANYASI bütün yıl boyunca devam edecektir.
 
TÜTÜNLE MÜCADELEDE BAŞKENT OLAN ANTALYA ‘mızın bu kampanyada ve 2021 yılında boyunca TÜTÜN BIRAKMA konusunda ülkemize örnek olacağını düşünüyorum…
 
TÜTÜN KULLANICILARI ,tütünü bırakma konusunda yüzlerce sebep var…..

2021 yılında;
 
KOVİT DOSTU TÜTÜNE HAYIR......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
TÜTÜNSÜZ DÜNYA İÇİN ...............................................................
 
SAĞLIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN...........................................................
 
ANAYASAL HAKKIMIZ İÇİN.....................................................demek için ;
 
HAYDİ, ANTALYA DA BULUNAN TÜTÜN KULLANICILARI,
 
ÖZELLİKLE BU DÖNEM................................
 
BIRAKMAYI DÜŞÜNELİM  ……………………… kampanyaya destek olalım……
 
SAYGILAR . . . 
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin