Türmob da Ne oldu, Neden oldu?
24 Kasım 2022 Perşembe
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Türmob da Ne oldu, Neden oldu?
Türmob da Ne Oldu, Neden Oldu?

Halil Erdem Gültekin
Meslek Siyaseti Yazarı

Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı. Pazar akşamı Hayri Öztürk üstat ile Türmob seçimleri sonrası Ankaradan İstanbula  dönerken kendisi ile uzun uzun bu sonucun yanlış olduğunu ben de doğru olduğunu savunan bir fikri tartışma yapmıştım. İbrahim Balcıoğlu üstadımız da telefonda kanunun lafzı gereği yanlış hesaplama yapıldığını ısrarla savunan bir konuşma yapmıştı.

Ortada bir kanun ile beraber bir yönetmelik gerçeği vardı. Kanun aldığı oylara göre sıralanır derken yönetmelik bu sıralama da unvan vurgusu da yapıyordu. Zaten yılların meslek siyasetçisi Sayın Yahya Arıkan da sıralamayı bu mantıkla yapmıştı.

İlgili kanun maddesi 3568- Madde :40

İlgili fıkra

(5786 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:

26.07.2008) Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları

geçerli oy hizalarına yazılır. GRUPLARIN OY SAYILARI, ÖNCE BİRE, SONRA İKİYE, SONRA ÜÇE…ŞEKLİNDE DEVAM EDİLMEK SURETİYLE, YEDEKLER DAHİL O KURULUN ÇIKARACAĞI ÜYE VE BİRLİK GENEL KURUL TEMSİLCİSİ SAYISINA ULAŞINCAYA KADAR BÖLÜNÜR. Elde edilen paylar ile

bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru

sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek

temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre

tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar

arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu

temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

İlgili Yönetmelik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği

Madde 51

İlgili fıkra

Seçime katılan gruplar ve bağımsız adayların adları her kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir şeklinde alt alta yazılarak aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların aldıkları oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe … şeklinde devam edilmek suretiyle kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar en büyükten en küçüğe sıralanır. HER KURUL ASIL VE YEDEK ÜYELİKLERİ UNVANLARA GÖRE GRUPLARA VE BAĞIMSIZ ADAYLARA RAKAMLARIN BÜYÜKLÜK SIRASINA GÖRE TAHSİS OLUNUR. Oyların eşit olması hallerinde bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliğinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

İlk önce ilçe seçim kurulu kanunu ve yönetmeliği esas alarak itiraz başvurusunu ret etmişti. Daha sonra yüksek seçim kuruluna itirazlar yapıldı. Yüksek seçim kurulu alınan oyları yönetmelikte geçen unvan vurgusunu  dikkate almadan direk kanunun söylediği oy sıralamasına tabi tutarak işleme aldı. Karar verilirken “3568 sayılı kanunun 40 maddesine uymayacak şekilde hesaplama yapıldığından” dedi. Tabi sayın Arıkan meslek gruplarının lider kadrosunu hedef alan YMM sıralamasına öncelik verince çağdaş grubun ilk üyeleri 5 ymm almada öncelik aldı.

 Geriye kalan 4 SMMM üyeyi de önce sıralamada en yüksek oy alan (SMMM açısından) Türkiye Denetimciler Grubu adayı Turgay Kanarya, sonra ikinci olarak Çağdaş Gruptan Yahya Arıkan, sonra 3568 Grubundan Muharrem Kaya ve en son Meslekte Birlikten Murat Demirtaş’a verdi.

Olay bundan ibarettir

REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .