Türmav Hakkında
04 Ocak 2015 Pazar
TÜRMAV (Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı)
Türmav Hakkında

TÜRMAV HAKKINDA

TÜRMAV – (Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı)

AMAÇ
TÜRMAV Üniversitesi;
T.C. Anayasasının 130’ncu maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMiNLi MALi MüŞAViRLER KüLTüR, EĞiTiM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV)“ tarafından orta öğretime dayalı  çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere kurulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yabancı dil bilen gelişimci, yaratıcı, araştırıcı ve girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan ve çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

5 Yıllık Gider Tablosu için tıklayınız >>>>> -
5 YILLIK GİDER TABLOSU.xls

Cari Yıl Giderleri için  tıklayınız >>>>>    CARİ YIL GİDERLERİ.xls

Cari Giderler Açıklaması için tıklayınız >>>>>  - CARİ GİDERLER AÇIKLAMASI.doc

CARİ GİDER TABLOSU

1-PERSONEL GİDERLERİ: Yapılan bütçelemede personel giderleri net maaş, sigorta ve vergiler giydirilmiş olarak dikkate alınmıştır. Planlamada fizibilite raporlarındaki hedefler dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalarda cari personel giderleri hedeflenen toplam cari giderlerin % 68,84’ünü oluşturmaktadır. Kurulacak olan üniversitenin tüm bölümlerinin ilk yıl eğitim ve öğretime başlaması temel alınmıştır. Bütçelemede Türk Lirası temel alınmıştır. Personel giderleri enflasyon oranları dikkate alınarak revize edilecektir.

Fizrap detayı için tıklayınız   4-FİZRAP.doc 
1. GENEL BİLGİLER ve 5 YILLIK HEDEFLER

1.1. Kuruluş Hakkında Bilgiler

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ, MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KÜLTÜR, EĞİTİM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV) tarafından kurulması planlanan “TÜRMAV Üniversitesi”nin başvurusu 2010 yılında yapılmıştır. Üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını takiben 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımlarının yapılması planlanmaktadır.

1.2. Açılacak Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Program ve Enstitüler

TÜRMAV Üniversitesinde açılması düşünülen fakülte. Bölüm ve enstitülerin muhtemel açılma yılları aşağıdaki gibidir:

Türmav için tıklayınız >>>>> 5-TÜRMAV.ppt -

AMAÇ
TÜRMAV Üniversitesi; T.C. Anayasasının 130’ncu maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMiNLi MALi MüŞAViRLER KüLTüR, EĞiTiM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV)“ tarafından orta öğretime dayalı  çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere kurulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yabancı dil bilen gelişimci, yaratıcı, araştırıcı ve girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan ve çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

Türmav Üniversitesi Stratejik Planı  için tıklayınız >>>> - 6-TÜRMAV ÜNİVERSİTESİ stratejik planı.doc 

T.C.
TÜRMAV ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLANI
2011-2015

1. ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ VE YAPISI
1.1. Tarihçe

TÜRMAV-Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulması planlanan “……………….. Üniversitesi”nin başvurusu 2010 yılında yapılmıştır. Üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını takiben 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımının yapılması planlanmaktadır.

1.2 Organizasyon Şeması

1.3. Üniversitenin Yapısı

……………….. Üniversitesi Merkez yerleşkesi, KONYA ili ………. ilçesi, ……….. mevkiinde 142.000 m2 arazi üzerinde inşa edilecektir. Üniversite merkez yerleşkesi Selçuk Üniversitesinin hemen karşısında bulunmaktadır.

1.4 Fakülteler, Birimler ve Öğretim Elemanları

TÜRMAVI YAKINDAN TANIMAK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI YAYINLIYORUZ

1- 02.09.2014 - (M2U05209) Türkiye SM,SMMM ve YMM Vakfı Başkanı Mehmet Acar' la Mini Söyleşi
(İktisadi Dayanışma Olarak Yapmış Olduğumuz " Mini Söyleşi" den Kesitler.)


2 - 02.09.2014 - (M2U05210 ) Türkiye SM, SMMM ve YMM Vakfı Başkanı Mehmet Acar' la Mini Söyleşi
 
(İktisadi Dayanışma Olarak Yapmış Olduğumuz " Mini Söyleşi" den Kesitler.)


Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .