Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulundan (TMB); TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına
13 Temmuz 2020 Pazartesi
Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan 3568 sayılı meslek yasamızda . . .
Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulundan (TMB); TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ(TÜRMOB)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA

Sayın Başkan,

Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan 3568 sayılı meslek yasamızda değişiklik yapılmasına yönelik Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu teklif 10/07/2020 tarih-2/3021 esas no ile işleme alınmıştır.
Kanun teklifinde;

- 4. Dönem geçici verginin kaldırılması,

- Meslektaşlar için uygulanacak mücbir sebep hallerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi,

- Mali Müşavirlerin yapmış olduğu hizmetlerden doğan Katma Değer Vergisinde tevkifat  uygulanması,

-Mesleğe yeni giren meslektaşlara ilk büro açılışında KOSGEB desteği

-Mali tatil ile Temmuz ayında verilmesi gereken beyannamelerin beyan ve ödeme süresinin Ağustos ayının ikinci haftasına ertelenmesi

-Meslek mensuplarının İş ve Ticaret mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilmesi,

-Meslektaşlara yeşil pasaport verilmesi

öngörülmektedir.

Meslektaşların daha birçok sorunu çözüm beklemekle birlikte yukarıda maddeler olarak sıralanan kanun teklifi meslektaş yararınadır. Nitekim TÜRMOB bu teklif nedeniyle Sayın Milletvekiline teşekkür mesajı yayınlamıştır. Ancak konu teşekkür düzeyinde bırakılmamalıdır. TÜRMOB  yönetim kurulu derhal başta büyük odalarımız olmak üzere tüm SMMM ve YMM odalarını acilen seferber ederek bu teklifin yasalaşması için  girişimlerde bulunmalı, bu girişimlerini meslektaşları topyekün seferber ederek sonuç alınıncaya kadar sürdürmelidir.

Bu konuda görevlere hazırız. Gereğini yapacağınız umuduyla saygılar sunarız.13/07/2020

            TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
                       Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                                    Belma Sabuncu
Başkan                                                   Sekreter
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .