Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
16 Mayıs 2020 Cumartesi
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz."
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
"1.Dönem Geçici Vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz."


Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; 

Meslek Kamuoyuna;

Bilindiği üzere ; 2020 yılı birinci dönem geçici vergi beyannamelerinin düzenlenerek  Gelir İdaresine verilme ve tahakkuk eden verginin ödeme süresi 28/05/2020 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu Beyannamenin hazırlanabilmesi için beyana esas bazı verilere ihtiyaç vardır. Sağlıklı ve doğru bir beyan oluşturabilmek için 2019 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin hazırlanmış olması gerekmektedir. Çünkü Kurumlar Vergisi beyannamesinin dayanağı olan 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarında yer alan stok gibi ,kar/zarar gibi veriler 2020/1.dönem geçici vergi çalışmalarını doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan Ocak/Şubat/Mart 2020 aylarına ait gelir-gider belgelerinin, banka işlemlerinin, çek, senet vs .ile ilgili verilerin kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız ışığında yaşadığımız koşullara baktığımızda tüm dünyada ve ülkemizde devam eden corana virüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalara ve tedbirlere başvurulması zorunlu hale gelmiş ve İlgili makamlar tarafından uygulanmıştır. 

Bu anlamda,

1-İşini yaptığımız birçok sektörde işyerleri kapatılmış ,bir kısım sektörde faaliyet gösteren işyerleri ise mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

2-Hal böyle olunca müşterilerden evrak temininde ciddi sıkıntılar baş göstermiştir.

3-Nitekim sıkıntıların ilgili makamlar tarafından zar zor anlaşılması sonucunda Mart 2020 Kdv beyannamelerinin verilme süresi Temmuz ayına ertelenmiştir.

4-Yine aynı nedenlerle 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 01/06/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu gerçekler önümüzde dururken sağlığı tehdit altında olan, virüs nedeniyle bir çok can kaybına uğrayan Mali Müşavirler Mart-Nisan aylarında Kısa Çalışma Ödeneği, ücretsiz izin ödeneği gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmış zaten aşırı olan iş yükleri taşınamaz boyutlara gelmiştir.

Değerli meslektaşlar, sağlığı tehdit altında olan, ilgili mercilerin duyarsızlığı sonucu bir kenara itilen mali müşavirler olarak şunu çok net olarak ifade etme isteriz;

2019 YILI KURUMLAR VERGİSİ VE DAYANAĞI OLAN BİLANÇO- GELİR TABLOSU HAZIRLANMADAN 2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HAZIRLAMAK SAĞLIKLI VE DOĞRU SONUÇLAR VERMEYECEKTİR. Yukarıda belirttiğimiz koşullar nedeniyle 2020/1.dönem geçici vergi uygulaması ile 2020/2.dönem geçici vergi uygulaması birleştirilerek bir defaya mahsus olmak üzere Ağustos 2020 de 6 aylık olarak gerçekleştirilmelidir.

Diğer taraftan eksik ve sağlıksız verilerle 1.dönem geçici vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz.

Son söz olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz. 

                     Saygılarımızla

  TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
               Yürütme Kurulu adına
  Oktay Yeşilyurt                       Belma Sabuncu
             
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .