Türk Lirası mevduatta stopaj kaldırılacak mı?
27 Mart 2021 Cumartesi
Ekonomiye güven duyulmadığı sürece stopaj oranının döviz hesaplarını azaltmadığı görüldü. Bu durumda 1 yıl vadeli TL mevduatlarda kaldırılması beklenebilir.
Türk Lirası mevduatta stopaj kaldırılacak mı?
Türk Lirası mevduatta stopaj kaldırılacak mı?

Nedim Türkmen - (Sözcü)
Ekonomiye güven duyulmadığı sürece stopaj oranının döviz hesaplarını azaltmadığı görüldü. Bu durumda 1 yıl vadeli TL mevduatlarda kaldırılması beklenebilir.

2018 Ağustos ayında patlayan Rahip Brunson krizinden sonra, döviz tevdiat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları yükseltilmiş ve Türk Lirası (TL) mevduata uygulanan stopaj oranları ise indirilmişti.

Tevkifat oranlarında TL mevduatı özendirmek için yapılan tevkifat indirimlerine rağmen döviz tevdiat hesaplarının bugün itibarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 234 milyar dolara ulaştığını memlekette bilmeyen kalmadı. Geçen yıl 30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 3032 sayılı Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, geçici süreyle düşürülmüştü. 3 aylık uzatma yeterli görülmemiş, tekrar 31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanan oranların uygulama süresi uzatılmıştı.

Bu süre 31.03.2021'den sonra tekrar uzatılırsa, aşağıdaki oranlar uygulanmaya devam edilecek:

Mevduat faizlerinden;

■  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
■ 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
■ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
■ Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;
■ Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
■ 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
■ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
 

Faiz artışı tevkifatın tamamen kaldırılması gerektiğini ortaya koyuyor

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizleri %19'a çıkartması karşısında, TL mevduata uygulanan tevkifat oranları uzatılmaz ise yukarıdaki tablo ortaya çıkacaktır.

Ülkemizde, dolarizasyonu TL mevduata uygulanan tevkifatı düşürerek ve döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopajı artırarak engellemenin mümkün olmadığı, 3 yıllık süreçte net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Tasarruflarını yabancı para cinsinden muhafaza etmeye çalışan vatandaşlarımız ve şirketlerimiz; enflasyonun altında faiz geliri elde ederek, tasarruflarının reel olarak azalmasını kabul etmemişlerdir. Tasarruflarını bankalarda döviz cinsi mevduat olarak tutan vatandaşlarımız ve şirketlerimiz, ekonomi yönetimine güven duymamaları ve zaten döviz tevdiat hesaplarından faiz beklentileri olmadığı için, döviz tevdiat hesabı tutarı 234 milyar dolara ulaşmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda; 2019 yılında TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 18 milyar 958 milyon TL kaynakta kesinti yapıldığı görülmektedir (2020 yılı verileri henüz açıklanmamıştır).

Ülkenin bugünkü siyasi ve ekonomik şartlarında, tevkifat oranlarının yükseltilmesi ya da düşürülmesinin, ekonomiye güven duyulmadığı sürece bir etkisinin görülmediği hatta dolarizasyonu daha çok artırdığı gerçeği karşısında, vadesi 1 yıla kadar olan TL mevduat hesaplarına tevkifat uygulanmaması beklenebilir. Tevkifat alınmamasının bile çok sınırlı etkisi olmakla birlikte, bir deneyip görmekte fayda var.
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin