Turizm sektörü sahipsiz kaldı
19 Temmuz 2020 Pazar
Salgın en çok turizm sektörünü etkiledi ama hiçbir önlem alınmıyor. Turist sayısı yüzde 99 azaldı. Sektördeki 1.5 milyon çalışanın büyük kısmı işsiz.
Turizm sektörü sahipsiz kaldı
Turizm sektörü sahipsiz kaldı

Nedim Türkmen - (Sözcü)

MÜTEAHHİTLERE GÖSTERİLEN İLGİYİ ONLAR DA HAK EDİYOR

Salgın en çok turizm sektörünü etkiledi ama hiçbir önlem alınmıyor. Turist sayısı yüzde 99 azaldı. Sektördeki 1.5 milyon çalışanın büyük kısmı işsiz.

Bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sektörü, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında çok kötü bir dönem geçirdikten sonra, 2018 ve 2019 yıllarında nispeten ciddi bir toparlanma yaşamıştı.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 140 ülkeyi kıyasladığı “Turizmde Uluslararası Rekabet Edilebilirlik (TTCI) Raporu”, nispeten iyi geçirdiğimiz son 2 yılı içerecek şekilde yayımlandı.

2019 YILINDA DÜNYADA 43. OLDUK

TTCI, 2 yılda bir yayınlanmakta, 140 ekonominin travel and tourism (seyahat ve turizm/T&T) rekabetçiliğini ve bir ülkenin kalkınmasına ve rekabetçiliğine katkıda bulunan T&T sektörünün sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan faktörler ve politikalar setini ölçmektedir.

2019 raporunda ilk 10 TTCI aynı kalırken, İspanya, üst üste üçüncü raporda en üst sırada yer almış, Birleşik Krallık'ın rekabet edebilirlikteki hafif düşüşüyle yerinin ABD tarafından üstlenilmesine yol açmıştır.

İlk 10, en yüksekten en düşüğe: İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, ABD, İngiltere, Avustralya, İtalya, Kanada ve İsviçre. Hindistan (40. sıradan 34. sıraya), raporda ülkelerin ilk %25'i arasında 2017'ye kıyasla en büyük iyileşmeyi kaydetti. Mısır (74-65.) 36. ile 70. sıralar arasında olan ülkeler arasında en iyi düzelmeyi gösterdi.

Türkiye ise geçen yıl 44. sıradayken bu yıl 1 basamak yükselerek, 43. sırada yer aldı.
WEF raporuna göre, Rusya 2015 yılında listenin 45. sırasında, Türkiye'nin arkasından gelirken, şimdi 39. sıraya yükselerek Türkiye'nin önüne geçti.

Raporda Türkiye, Rusya'dan başka Çek Cumhuriyeti, Endonezya ve Kosta Rika'nın da gerisine düştü.

Her 2 yılda bir WEF tarafından yayınlanan T&T Rekabet Edebilirlik Endeksi, 140 ülke ekonomisinin turizm endüstrisinin ayrıntılı profillerini içeriyor.

Raporda, ülkeler turizm ve seyahat endüstrilerinin rekabet gücüne göre 14 temel göstergeyle kıyaslanıyor. Bu göstergeler şöyle: Güvenlik, iş ortamı, tıp ve hijyen düzeyinin gelişimi, insan kaynakları ve iş gücü piyasası, bilgi teknolojisinin gelişimi, ülkenin uluslararası açıklığı, fiyat tekliflerinin rekabet gücü, ülke ekolojisi ve turizm ve seyahat endüstrisinin önceliği, ülke ekonomisi için hava taşımacılığı altyapısı, kara taşımacılığı ve liman altyapısı, ülkedeki turizm altyapısının gelişimi, kültürel kaynaklar, seviye l iş turizminin gelişimi vb.
 
COVID-19 SONRASI FELAKET

Turizm sektörü, 2019 yılı sonunda 34.5 milyar dolarlık turizm geliri ve 45 milyon ziyaretçi sayısıyla gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını son 7 yılın en yüksek seviyesi olan %4.6'ya çıkarttı. Cari açığın finansmanına ve iş gücü piyasasına ciddi katkılar yaptı.


Sektörün para kazandığını gören iktidar, Temmuz 2019'da turizme katkı payı alınmasına ilişkin 7183 sayılı Kanun'u çıkardı. Hızını alamadı, Aralık 2019'da da 7194 sayılı Kanun ile konaklama vergisi alınmasına ilişkin düzenleme yaptı (Konaklama Vergisi 01.01.2021'e kadar ertelendi).

Bütün dünyayı tehdit eden Covid-19 en çok turizm sektörünü etkiledi. Ülkeye giriş yapan turist sayısı geçen yıla göre %99 azaldı. Sektörde çok az sayıda tesis açılabildi. Bu sektörde çalışan yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin büyük bir kısmı işsiz. 

BDDK verilerine göre, Mayıs 2020 tarihi itibarıyla sektörün kredi borcu 91 milyar. Sektörün bugünkü durumunda zarar edilse dahi alınan turizme katkı payı uygulaması devam ettirilmektedir. İrtifak hakkı bedelleri ertelenmiş, vergisel ödevler mücbir sebep hali kapsamına alınmış fakat bunun dışında ciddi hiçbir önlem alınmamıştır. Sektör biraz kımıldadığında; nereden, ne vergi ve ne katkı payı alacaklarını şaşıranların, sektörün çok kötü olduğu bu dönemde, sahaya inip sektörün yaşaması ve bunca insanın işsiz kalmaması için müteahhitlere gösterdikleri ilgiyi turizm sektörüne de göstermeleri gerekmektedir.
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...