Turizm sektörü 1 puanlık vergi indiriminden yararlanabilir mi?
20 Haziran 2022 Pazartesi
Son dönemde herhangi bir konuda düzenleme yapılması gündeme geldiğinde, yapılacak düzenlemenin olumlu yanları bir yana bırakılarak,
Turizm sektörü 1 puanlık vergi indiriminden yararlanabilir mi?
VERGİ KURDU

Turizm sektörü 1 puanlık vergi indiriminden yararlanabilir mi?

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Son dönemde herhangi bir konuda düzenleme yapılması gündeme geldiğinde, yapılacak düzenlemenin olumlu yanları bir yana bırakılarak, hep olumsuz yanları öne çıkarılmaya çalışılıyor. Maalesef bu olumsuz yaklaşım tarzı artık gelenek haline gelmeye de başladı! Ancak, her şeye rağmen ülkemizde güzel şeyler de oluyor, özellikle vergi alanında mükelleflere ciddi vergi avantajları sağlayan düzenlemeler yapılıyor, yapılmaya da devam ediliyor.

Bu avantajlı düzenlemelerden birisi de, ihracatçı kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması ile ilgili.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2022 itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi (7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesine eklenen 7. Fıkra). Maliye, bu düzenlemenin usul ve esaslarını yayınladığı bir Tebliğ ile belirledi (20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ).

Turizm sektörü ne istiyor?
Söz konusu düzenlemede de belirtildiği üzere, 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine ilişkin düzenlemeden sadece ihracatçılar yararlanabiliyor. Çünkü, anılan düzenlemede turizmciler ifadesi yer almadığından, turizmcilerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmuyor.

Ancak, turizm sektörü, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre ihracatçı sayılmaları nedeniyle kurumlar vergisi oranının kendilerine de 1 puan indirimli olarak uygulanmasını talep ediyor.

Turizmciler hangi düzenlemeye göre ihracatçı sayılıyor?
Turizm sektörü bu talebini, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre 2016 yılında çıkarılan bir Kararnameye dayandırıyor (2634 sayılı Kanun Mad.13).

Evet, 2016 yılında çıkarılan böyle bir Kararname var ve halen yürürlükte!

2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesisleri ihracatçı sayılıyor (05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete).

Hangi ihracatlar ve ihracatçılar 1 puanlık KV indiriminden yararlanıyor?
İhracat yapan şirketlerin ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli bulunuyor.

1 puan indirimli kurumlar vergisi kapsamına her türlü mal ve hizmet ihracatı giriyor. İhracat yapan şirketler gerek mal gerekse hizmet ihracatlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabiliyorlar. Maliye’ye göre, bu madde uygulamasında hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsıyor.

Ayrıca,

- Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar,

- Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesinden (transit ticaret) elde edilen kazançlar,

- Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar da

oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul ediliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabiliyor.

Turizmciler bu düzenleme kapsamına giriyor mu?
Turizm sektöründeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin yabancı turistlere verdikleri hizmetler, Türkiye’de verilen ve yabancı turistlerin de yine Türkiye’de faydalandıkları hizmetler. Yani, Türkiye’de verilen ve Türkiye’de tüketilen hizmetler.

Yani, konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin verdikleri hizmetler Maliye’nin yukarıda belirtilen Tebliğinde yer alan “hizmet ihracı” tanımına girmiyor. Çünkü, bir hizmetin hizmet ihracatı olarak değerlendirilebilmesi için, hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve yurt dışındaki müşterinin de bu hizmetten yurt dışında faydalanması gerekiyor.

Turizmcilerin ihracatçı sayılmaları bu durumu etkiler mi?
Maalesef hayır, söz konusu Kararname ile, yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, bu işletmelerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmalarını sağlamıyor.

Neden mi? Cevabı oldukça basit. Çünkü, 2016/8706 Bakanlar Kurulu Kararı’nda herkesin gözardı ettiği önemli bir düzenleme daha yer alıyor.

Söz konusu Kararnamenin 2. Maddesinde, “Vergi Kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümlerin saklı olduğu” ayrıca belirtiliyor. Yani, turizm sektöründeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, Vergi Kanunlarında yer alan düzenlemeleri bağlamıyor, onları etkilemiyor. Söz konusu Karar ile, anılan konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, vergi kanunları ve uygulamaları bakımından bunların yaptıkları işlerin ihracat olarak kabul edilmesini sağlamıyor.

Turizm sektörü şu an bu düzenlemeden yararlanamaz
Evet, mevcut düzenlemeye göre, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanması mümkün değil.

Turizm sektörünün bu düzenlemeden yararlanabilmesi için, Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinde bu yönde bir değişiklik yapılması gerekiyor.

Peki, Tebliğ değişikliği ile bu mümkün mü?
Tebliğde değişiklik yapılarak, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlandırılması bize göre mümkün bulunmuyor.

Sonuç olarak;

Mevcut düzenlemeye göre, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanması mümkün bulunmuyor. Turizmi Teşvik Kanunu’na göre 2016 yılında çıkarılan 2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli şartları taşıyan turizmcilerin ihracatçı olarak kabul edilmeleri, 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları için yeterli değil. Turizmcilerin söz konusu indirimden yararlanabilmeleri için, mutlak suretle Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .