Trafik cezaları ve emlak vergisi borçları…
07 Haziran 2021 Pazartesi
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .
Trafik cezaları ve emlak vergisi borçları…
Trafik cezaları ve emlak vergisi borçları…

Nedim Türkmen - (Sözcü)

İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın yapılandırılmasını da içeren, ayrıca içinde matrah artırımı, stok, kasa ve ortaklar cari hesabı ile ihtilaflı borçların feragat yoluyla çözümü gibi birçok müesseseyi barındıran yeni bir kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçirdi.

7256 sayılı Kanun ile vadesi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar borçlar yapılandırılırken, yeni kanun ile vadesi 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan kapsama giren bütün borçlar 31.08.2021 tarihine kadar başvuru yapılarak ödenebilecek.

Bugün sizlere, milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası ve emlak vergisi borçlarının yeni kanun ile nasıl ödeneceğini ve araç muayenesini yaptırmayanlara tanınan kaçırılmayacak fırsatı anlatacağım.

MTV, TRAFİK CEZASI VE GEÇİŞ ÜCRETİ CEZALARINDA YAPILANDIRMA VE FENNİ MUAYENE…

Yeni kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik idari para cezası ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca; tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10'unun ödenmiş olması ve bu kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanun'da belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18.02.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmayacak. Bu husus, her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınacak.

Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan ve uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundalar.

Vergisi ödenmemiş veya taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamıyor ve uçaklara uçuşa elverişli belgesi verilemiyor.

Araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlar; 31.12.2021 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, aylık %5 fazla ödeme yapmaktan kurtulacaklar. Kanun yayımlanıncaya kadar geçen süre için %5 yerine Yİ-ÜFE uygulanacak, kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen süreye aylık %5 yerine her ay ve kesri için 0.75 faiz uygulanacak.

Verilmeyen emlak vergisi bildirimleri…

30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu hükme göre;

– 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde, bu kanunun yayımı tarihi itibariyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması,

– Tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile,

– Hesaplanacak gecikme faizi yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

– 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunarak, kanunun 2. maddesinde belirlenen şartlar dahilinde ödenmesi koşuluyla; emlak vergilerine bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

FIRSATI KAÇIRMAYIN…

Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına giren motorlu taşıtlar vergisi tutarının 6 milyar 526 milyon, trafik cezası tutarının 5 milyar 180 milyon, karayolu cezalarının 206 milyon ve karayolu kaçak geçiş cezalarının 554 milyon lira olduğu dikkate alındığında, yapılandırmanın çok önemli bir fırsat olduğu ortada.

Yine araç muayenesi yaptırmayanlardan geçen yıl 322 milyon lira para cezası ve bu yılın ilk dört ayında ise 152 milyon lira para cezası tahsilatı yapıldığı dikkate alındığında; yapılan indirimleri kaçırmayarak, araç fenni muayenelerini bir an önce yaptırmakta fayda var.
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .