Toplum Sağlığı Her Şeyden Önce Gelir
07 Nisan 2020 Salı
Ülkemizde yayılmakta olan virüs kaynaklı salgın hastalık nedeniyle her gün onlarca yurttaşımızı kaybediyoruz.
Toplum Sağlığı Her Şeyden Önce Gelir

Toplum Sağlığı Her Şeyden Önce Gelir

BMMG Grup Başkanı

Turgay Kanarya

Değerli meslektaşlarım ve kıymetli okuyucular; 

Ülkemizde yayılmakta olan virüs kaynaklı salgın hastalık nedeniyle her gün onlarca yurttaşımızı kaybediyoruz.  Salgının insan hayatını riske eden ölümcül yanını düşündüğümüzde #EvdeKal çağrılarının ne kadar haklı ve gerekli olduğunu anlıyoruz.

Bu salgının kısa zamanda kontrol altına alınması için tüm bilim insanlarının ortak çağrısı, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması ve kişilerin kendilerini bireysel olarak karantina altına alarak izole etmesi yönündedir.

Salgın nedeniyle ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir.  Ekonomik olarak tüm sektörler etkilenmekte ve doğal olarak bu durumda işverenler iş kaybı ile birlikte gelir kaybına uğramakta, işçiler ise işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Bu noktada devletin bazı sektörleri mücbir sebep kapsamında değerlendirip bazı beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerini ertelemesi yerinde bir tutum olmuştur. Ancak bu salgın nedeniyle sadece belirli sektörler değil, tüm sektörler ya iş durdurma ya da iş kapasitesini azaltma yoluna gittiğinden toplumun genelini etkileyen bir durum meydana gelmiştir. Bu bağlamda devletin tüm sektörleri mücbir sebep kapsamına alması en azından bu süreçte biraz rahatlamalarını sağlayarak ekonomiye de can simidi olmaları yönünde tetikleyici olacaktır. 

Elbette vergi gelirleri devletin en temel gelir kaynağıdır, Ancak ülke olarak olağanüstü bir durum yaşanmakta ve bu durum ekonominin temel direği olan tüm işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Böyle bir durumda sektörel bazda getirilen mücbir sebep uygulamasının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yerinde bir tutum olacaktır. 

Mücbir sebep kapsamının tüm sektörleri kapsamaması halinde #EvdeKal çağrıları da yeterli desteği bulamayacaktır. İşe gitmek zorunda kalan sektörlerden biri de muhasebe camiasıdır.

Nitekim; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca televizyondaki basın açıklamasında bir muhasebecinin nasıl virüs kaptığı ve vergi mükellefi olan müşterilerini dolaşarak virüsü nasıl yaydığı konusunda detaylı açıklamalar yaparak bu camianın riskini gözler önüne sermiştir.

Her geçen gün salgın nedeniyle meslektaşlarımız hayatlarını kaybetmektedirler. En son Sancaktepe İlçemizde faaliyet gösteren meslektaşımız SMMM YAVUZ KUL virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 

Ülkemiz de 120.000 civarında meslek mensubu faaliyet göstermektedir. Bunların çalışanları ve şirket bünyelerinde istihdam edilen meslek elemanları düşünüldüğünde bir milyonun üzerinde insan istihdam edildiği görülebilir. Bu kadar yoğun bir meslek grubunun çalışmak zorunda bırakılması nedeniyle hem kendileri hem de aileleri ile birlikte irtibatta oldukları kişiler için risk oluşturmaktadırlar.

Toplum sağlığı için, muhasebe meslek grubunun iş yükünü hafifletecek adımlar atılmalıdır. Zira devletimizin açıkladığı destek paketleri ve iş gücü kaybı yaşanmaması için getirdiği Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru ve evrak hazırlama süreci bu camiada iş yükünü oldukça artırmıştır. 
Yapılması gereken, meslek camiamızın iş yükünün azaltılması için mücbir sebep kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi olacaktır.

Bu süreçte devletimizin ivedi olarak;

-Nisan sonuna ertelenen Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme ve ödeme süresi Temmuz ayının sonuna ertelenmesi ,

-Nisan ayında beyan edilmesi gereken Yıllık Kurumlar Vergisi (Zaten büyük oranda son dönem geçici vergi ile beyan edildiğinden gelir yaratmayacaktır) Temmuz ayının sonuna ertelenmesi,

-Tüm mükellefler mücbir sebep kapsamına alınarak Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilen tüm beyanname ve bildirimler ile E-Defter beratlarının temmuz ayına ertelenmesi,

-Bu süreçte vergi incelemesi süreçlerinin durdurulması ve tüm dava açma sürelerinin dondurulması,

-Sosyal Güvenlik Kurumuna Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilecek olan tüm bildirgelerin temmuz ayına ertelenmesi,

-Bazı Sektörlerde Mart ayı KDV beyannamesi ertelenmesi nedeniyle birinci dönem geçici vergi beyannamesinin teknik olarak mayıs ayında verilemeyecek olması nedeniyle sadece bu dönemle sınırlı olmak üzere ilk geçici vergi döneminin ikinci geçici vergi dönemi ile birleştirilerek altı aylık olarak ağustos ayında verilmesi yönünde kanuni düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Tüm bu önerilerimizin dikkate alınarak gerekli adımların atılması salgının yayılma hızını azaltacak, bu durum meslek mensupları nezdinde toplumun geneline olumlu olarak yansıyacaktır.

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Mali Müşavirlere arabuluculuk. . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .