Ticari kardan vergi matrahına ya da vergi matrahından ticari kara geçiş
16 Kasım 2020 Pazartesi
Bir taraftan dijitalleşmenin yıkım etkisi ile muhasebe tekniği uygulamalarında neden olduğu ve olması beklenen değişimler diğer
Ticari kardan vergi matrahına ya da vergi matrahından ticari kara geçiş
Ticari kardan vergi matrahına ya da vergi matrahından ticari kara geçiş

Deniz Türker - (Hürses)

Bir taraftan dijitalleşmenin yıkım etkisi ile muhasebe tekniği uygulamalarında neden olduğu ve olması beklenen değişimler diğer taraftan pandemin etkisi muhasebenin en önemli değişimin sorunlarını şimdilik ikinci plana atmış durumda. Muhasebenin değişmeyen ve uzun süre gündemini oluşturacak değişim sorunu bugüne kadar uygulanan vergi hukukunda düzenlenmiş kurallar yerine muhasebe standartlarında düzenlenmiş ilkelere geçiş sürecinde ortaya çıkacak farkların tespit edişmesi konusudur.

Bu konudaki tartışmalar 1965 yılının ikinci yarısından beri sürekli iki farklı bilanço olarak “ticari bilanço” ve “vergi bilançosu” ayrımı ekseninde yapılmaktadır. İki bilançoya ilişkin tartışmalar 1960’lı yılların yarısına doğru Bankalar Birliği tarafından yayınlanan kredi talep edeceklerin vermeleri gereken hesap vaziyetlerinin hazırlanması zorunluluğu nedeni ile başlamıştı. Kredi talep vaziyetlerine göre ticari karın oluşumunda esas alınan ve hala günümüzde geçerli olan günümüz muhasebe standartlarına da uyumlu olan ilkeler ile vergi beyannamelerinde dayanak olan vergi matrahının oluşumuna esas alınan kuralların farklılığı bu ayrımın yapılmasına neden olmuştur.

Bu farklılığın ortadan kaldırılması ve yalnız vergi matrahının hesaplanmasına ilişkin esas alınması gereken yol haritasına ilişkin 1992 yılında yayınlanan “Tekdüzen Hesap Planı” uygulamasını başlatan “Muhasebe Uygulama Tebliği”ndeki düzenlenme dikkate alınmadan tartışmalar günümüze kadar süregelmiştir.

İki bilanço yaklaşımı şeklindeki ayrımın muhasebeleştirme sürecinde ve yıl sonunda yapılan değerlendirme farklılığından kaynaklanmaktadır. Vergi yönetimi bu ayrımın farkındadır. Bu nedenle 1992 yılında yayınladığı Muhasebe Uygulama Tebliği’nde bu ayrımın giderilmesine ilişkin düzenlemelere yer vermişti. Muhasebe Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenlemede muhasebe işlem ve olaylara ilişkin muhasebeleştirme faaliyetlerinde yayınlanacak “Türkiye Muhasebe Standartları”nın (kısaca TMS) esas alınmasını, TMS’ler yayınlanana kadar Uluslararası Muhasebe Standartları’nın uygulanmasını belirtilmiştir. Vergi matrahının tespiti için bu esaslara göre hazırlanacak finansal tablolarda yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemeye rağmen hala farkındalığa neden olacak düzenlemeler yapılmaktadır.

Aslında iki bilanço ayrımı yoktur. Vergi yönetimi de hazırlanacak finansal tabloların TMS’lere göre hazırlanarak ticari karın tespitini kabul etmektedir. Ancak vergi matrahının tespitinde hem muhasebeleştirme sürecinde hem dönem sonu değerlendirme sürecinde vergi kurallarına göre farkların tespit edilerek vergiden muaf ve/veya istisna gelirlerin ticari kardan indirilmesi, vergi kanunlarındaki kurallara göre gider kabul edilmeyen farkların da ticari kara eklenerek vergi matrahının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu farklılıkların belirlenerek ticari kardan vergi matrahına geçiş rehberinin hazırlanması gerekmektedir. Aynı anlayışla vergi kurallarına göre hazırlanmış finansal tabloların TMS’lere göre farkların tespit edilerek hem ticari kar hem de finansal tabloların elde edilmesini sağlayan geçişlere rehberde yer verilmelidir.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Kısa çalışma ödeneği başvuruları uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan . . .
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil . . . .
Borç yapılandırması mı, vergi affı mı, kapsamı ne olacak, matrah artırımı olacak mı, varlık barışını kapsayacak mı gibi pek çok tartışma geride kaldı.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,11, aylık %4,08 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %25,04 arttı.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
“Vergi İncelemeleri Kapsamında Tek Düzen Hesap Planı ve 7256 Sayılı Kanun” konulu webinar,e Zoom Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.
27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına . . .
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Mali Müşavirlere arabuluculuk. . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
DÜNYA için özel bir yazı kaleme alan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TBMM'nin arabuluculuk konusunda . . .
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Otomatik bilgi değişimi, varlık barışı ile vatandaşlar için sorun olmaktan çıkartıldı. Ancak gurbetçiler için düzenleme yapılmadı.
Genel sokağa çıkma kısıtlaması Geldi. Cumartesi Pazar Tam Gün Evden Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi.