Ticari ilişkilerde açıklamasız gönderilen havale ve EFT'ye dikkat
23 Ocak 2021 Cumartesi
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Ticari ilişkilerde açıklamasız gönderilen havale ve EFT
SERBEST KÜRSÜ

Ticari ilişkilerde açıklamasız gönderilen havale ve EFT'ye dikkat

Emrah AKOĞLAN - SMMM

Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır. Özellikle mobil bankacılık kullanımı çok yaygındır ve yazımın konusu olan işlemlerde açıklama yazılmaması durumu da en çok bu kanal kullanılırken ihmal edilmektedir ve bu durum bazen hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Herhangi birine açıklamasız olarak göndermiş olduğunuz para, borç karşılığı gönderilmiş sayılır. Aslında siz bu parayı daha sonra geri almak için, herhangi bir işin peşinatını teşkil etmesi için vs. göndermiş bile olsanız açıklama yazmadıysanız Yargıtay uygulamaları gereğince karşı tarafa borcunuzu ödediğinize karine teşkil eder.

Hukuken havale, daha önce belirttiğim gibi Yargıtay uygulamaları gereğince ödeme vasıtası olarak kabul edilmektedir. Özetle havalenin borcun ödenmesi amacı ile yapıldığı yönünde yasal bir karine mevcuttur. Yaptığı havalenin herhangi bir borç ödemesi olmadığını öne süren gönderici ise bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Bu nedenle havale gönderilirken bir şerh düşürmeli ve açıklama yazılmalıdır.

Somut bir örnekle anlatmak gerekirse Şahıs A, Şahıs B’ye aracını satın almak üzere herhangi bir açıklama yazmadan araç bedelini göndermiştir. Şahıs B aracın bedelini almadığı için aracı satmak istememesi ile konunun yargıya taşınması üzerine B, A’dan paranın geldiğini fakat bu bedelin A’nın savunduğu gibi araç bedeli değil de daha önceden olan alacağına karşılık paranın hesabına geldiğini beyan etmesi durumunda ispat yükümlülüğü Şahıs A’da dır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017 / 8060 Esas – 2017 / 9191 Karar sayılı dosyasında; “davacı, davalı banka havalesi ile gönderdiği paraların tahsili için yaptığı icra takibine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmış, delil olarak da davalıya gönderdiği havalelere dayanmıştır. Davalı, davacıya borcu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Hemen belirtmek gerekir ki, havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Öte yandan banka dekontlarında paranın borç olarak gönderildiğine dair bir açıklamanın bulunmadığı da sabittir. Açıklanan bu yönler birlikte değerlendirildiğinde, davacının iddiasını ispat ettiğinin kabulü imkânsızdır. Davacı, iddiasını yasal delillerle kanıtlamalıdır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın miktar ve niteliği gözetildiğinde açık bir muvafakat olmadıkça tanık dinlenemez, dinlenen tanık ifadelerine değer verilemez. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu gözetilerek davacının bu konudaki tüm delilleri toplanarak bir değerlendirme yapılmalı ve sonucuna uygun bir karar tesis edilmelidir” denilmektedir. 

Özellikle herhangi bir ticari ilişki içinde ya da cari hesap karşılığı dahi olsa sorunla karşılaşmamak adına yapılan tüm ödemelerde açıklama yazılmalıdır. (Dünya
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Bir işverenden, is yeriinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde . . .
Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara . . . .
İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları . . . .
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı,
Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
"Vergi Borcu Yapılandırma Ödemesi İçin Son Gün 1 Mart 2021"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören,
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .