Temmuzda 6 taksit birden ödeme
31 Mayıs 2023 Çarşamba
7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir . . . .
Temmuzda 6 taksit birden ödeme
Temmuzda 6 taksit birden ödeme

Nedim Türkmen - (Sözcü)

7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullandı. Böylece, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 Sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış oldu.

Karara göre; kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih resmî tatile denk geldiğinden, son başvuru tarihi 03.07.2023 olacak); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmış oldu.

UZATMANIN KAPSAMI

Karar kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatılan düzenlemeler;

– Kesinleşmiş alacaklar,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

– İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,

– Matrah artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31.05.2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır),

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

– Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

-Bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur.) Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi şarttır.

UZATMA TAMAM AMA TAKSİTLER DE KAYDIRILMALIYDI

Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçen süre içinde beyanname verme süreleri ve geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri ertelemeler yapılarak alındı. Ayrıca bayram ve seçim süreci derken nihayet sıra yapılandırma kanununa geldi. Bu kapsamda erteleme, yapılması beklenen ve yapılması gereken bir düzenlemeydi. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin 1 ay uzatılmasının sonuçlarını ve önerilerimi sıralamak istiyorum.

– Kanun kapsamında kesinleşmiş borçlarını yapılandıran veya matrah artırımında bulunan mükellefler için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır. Sadece ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzadığı için; temmuz ayında hem vergi dairesine hem SGK'ya borcu olan mükellefler matrah artırımı da yapmışlar ise 6 taksiti birden ödeyeceklerdir.
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .