Tapuya tescil edilir mi?
16 Eylül 2020 Çarşamba
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .
Tapuya tescil edilir mi?
Tapuya tescil edilir mi?

Tamer Heper

Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve artma tesisi müşterek. Yukarıda yazdığım nedenlerle site yönetim planı hazırlatılarak bütün parselleri bağlayan yönetim tapuya tescil edilir mi? l H.T.

***

Zaman zaman hatırlattığım bir gelişmeyi okuyucumun sorusu üzerine bugün bir kere daha kısaca hatırlatayım. Kat mülkiyeti mevzuatının uygulandığı tarihler boyunca 2007’ye kadar birden çok parsel üzerine inşa edilmiş sitelerde kat mülkiyeti her parsel için ayrı ayrı kurulurdu. Okuyucumun bahsettiği gibi öyle 140 parseli içine alan tek kat mülkiyeti olamaz, her parsel için ayrı yönetim planı yapılır, ayrı kat mülkiyeti tesis olunurdu.

Bu bir mecburiyetti. Ancak 2007 yılında Kat Mülkiyeti mevzuatında bir değişiklik yapıldı ve 5711 Sayılı Kanunla birden fazla parsel üzerine kurulu ve müşterek tesisleri ve alt yapısı olan, bir proje dahilinde inşa edilmiş sitelerin tek yönetim planı altında birlikte yönetileceği hükmü getirildi. Buna da toplu yapı denildi.

***

Yapılacak şey şuydu; altı ay içinde toplu yapı yönetim planı hazırlanacak, kat maliklerinin onayına sunulacak, yüzde 50+1 oyla kabul edildiği takdirde tapuya tescil edilecek ve ondan sonra tüm site tek yönetim planı ile yani yeni toplu yapı yönetim planı ile yönetilecek. Bu yasanın çıkması ile görüldü ki yeni yönetim planlarının yüzde 50+1 ile dahi kabulü kolay değil. Sonra çıkarılan 5912 Sayılı Kanun ile bu altı aylık süre kaldırıldı. Şimdilerde aradan 13 sene geçmesine rağmen hâlâ yeni yönetim planlarının kabul edilmediğini görüyorum.

***

Şimdi geleyim okuyucuma yanıtına. Okuyucumun sitesi 140 parsel. Evet hiç tereddüt etmiyorum ki sitede kat mülkiyeti var ve eski bir site olduğuna göre toplu yapı yok. Her parsel ayrı ayrı kat mülkiyeti sistemi içinde yönetiliyor. Ama tam 13 senedir toplu yapıya geçmek zorunda. Bu isteğe bağlı değil mecburi, zira artık ellerindeki eski yönetim planları geçersiz.

AMA: İşte burada AMA demek zorundayım. Bundan sonraki çalışmaları şöyle olacak; bir toplu yapı yönetim planı hazırlanacak. Bu yeni toplu yapı yönetim planı her parselde tek tek, ayrı ayrı görüşmeye sunulacak. Her parselde yüzde 50+1 oyla kabul edildiği takdirde tapuya götürülüp tescili sağlanacak. Peki 140 parsel de yeni bir yönetim planına EVET der mi? İşte asıl mesele. Ben henüz rastlamadım. (Posta)
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Başkan Erdal, yayımladığı mesajında; Mevlid Kandilinin Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, milletimiz, bugünümüz ve yarınımız için çok büyük anlam ifade eden Cumhuriyetimizin 97 inci yılını en içten duygularla kutluyorum."
Borçlarını ödeyemeyen esnafın e-haciz nedeniyle başka kredi çekemediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
Değerli okurlar, geçen yazımda Meclis’e sevkedilen Kanun Teklifi’nden bahsetmiştim. Geçen bir hafta içerisinde söz konusu teklif . . . .
Ülkemizde vergi mevzuatının karmaşık ve hızlı değişkenliğe sahip olması, mükelleflerin teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren . . .
Ülkemizde 1 milyon 900 bine varan esnaf ve sanatkârın, içinden bulunduğumuz olağanüstü dönemden en fazla etkilenen kesimlerin başında. .
Meclis'e sunulan bütçede Değerli Konut Vergisi tahsilat hedefi 350 milyon TL olarak belirlendi . . . .
Kamu alacakları yapılandırılıyor ancak ekonomik kriz ile birlikte pandemi süreci çok yoğun bir şekilde . . .
Düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz tarafından … İş Ortaklığına ihale edilen
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.