YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
20.10.2020
Pandeminin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bir dizi önlem alınıyor ve düzenlemeler yapılıyor.
14.10.2020
Covid-19 hemen herkesin kafasında geleceğe ilişkin belirsizlik yarattı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası,
08.10.2020
Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler, eğitim ve sağlık harcamalarını, belli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indirebilir. Böylece daha az vergi ödeme imkanına kavuşurlar...
25.08.2020
Gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli faydalanmak ve vatandaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla,
26.07.2020
Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek.
04.07.2020
Yeni torba yasa karşılıksız çek suçlarında yeni düzenlemeler getirdi. Karşılıksız çekten hapis yatan tahliye olduktan sonra borcunun kalan kısmını taksitler halinde ödeyebilecek. Ödeme ceza mahkumiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırıyor...
29.06.2020
Yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkların kayda girmesi için getirilen Varlık Barışı uygulamasında sona yaklaşılıyor.Gerçek ve tüzel kişiler, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 vergi ödeyerek varlıklarını beyan edebiliyor...
27.06.2020
Koronavirüs salgınının dünyada yarattığı sıkıntılardan ülkemiz de ciddi bir şekilde etkilendi. Ancak,
08.05.2020
Zorda olan işyerlerine desteğin amaçlandığı kısa çalışma ödeneğinde ikinci faz başladı.İlkinden yararlanamayan işyerleri yeni destek programı ile üç aylık süreyle ücretsiz izin desteği alabilecek…
28.04.2020
Koronavirüs nedeniyle ticari hayattaki yavaşlamaya karşı çeşitli önlemler alınıyor. Sermaye şirketlerinin finansal yapıları üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları azaltmak amacıyla kar dağıtımlarına sınırlama getirildi...
1 2 3 4 5 

Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi