YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
25.05.2023
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde anonim şirketlerin, 617. maddesinde de limited şirketlerin olağan genel kurulları, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
17.05.2023
İdari para cezası; Kabahatler Kanunu ve diğer özel kanunlarda düzenlenen kabahatler kapsamında öngörülen ve kamu kurumlarınca uygulanan idari yaptırım türüdür.
10.05.2023
Maliklerin serveti üzerinden alınan emlak vergisi, mükellef sayısı itibariyle en eski ve geniş kapsamlı vergi olup, özel mülkiyet hakkının olduğu tüm ülkelerde uygulanmaktadır.
03.05.2023
Bir çekin düzenlenmesi için, düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımni bir anlaşma bulunması şarttır.
19.04.2023
Uzun yıllar ekonomi dergileri ve ga­zetelerde yazdığım köşe yazıları­mı bundan böyle siz değerli DÜN­YA okurları için yazacağım.
31.10.2022
Ticari işletmelere; amacına yönelik kredi kullandırılmasıyla ilgili yayımlanan BDDK kararlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar çözüm bekliyor.
24.10.2022
Asgari ücretin üstünde ücret alanların yıl bitmeden bir üst vergi dilimine tâbi olmaları, daha fazla vergi kesintisi sebebiyle ücretlerinin düşmesi sonucunda çalışanlar ve işverenleri zaman zaman karşı karşıya getiriyor…
10.09.2022
Bu yıl çıkarılan yeni varlık barışı, bir nev’i vergi barışı hükmünde. Barış, bazı düzenleme ve avantajlar içerdiğinden daha fazla ilgi göreceği ve amacına ulaşabileceği beklenilmekte…
18.04.2022
Aşırı fiyat artışlarının oluşturduğu maliyet ve finansman sorununa can suyu olması adına reel sektörün Maliye’den beklentileri bulunuyor.
06.04.2022
Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat gereği, pay sahiplerinin şirkete ilişkin haklarını kullanabilmesi için, şirketlerin her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantıları yapılır...
1 2 3 4 5 6 7 8 

REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Yeter Aydın Sunumlarını Yapması ASAY ve AKEAD Yazılım Çözümleri Danışmanlık Adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Soytan'ı Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI