YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
15.04.2021
Pay sahiplerinin şirkete ilişkin haklarını kullanabilmesi için her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde genel kurul toplantıları yapılır. Genel kurullarda yaşanan sorunlar ve tartışmalar Covid-19 ile daha fazla gündem oldu…
26.03.2021
Satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içinde satılan gayrimenkullerin değer artış kazancı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Beyan edilecek rakam “safi değer artışı” hesaplanarak bulunur…
11.03.2021
Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Yedi gelir unsurundan oluşan gelir vergisi beyannamesi her yıl Mart’ta verilir.
10.03.2021
Bilanço döneminde işletmelerin ne kadar büyüyüp küçüldüğünün görülmesi çok önemli. Olası hataların tespit edilmesi ve yeni politikaların üretilmesi, ancak bilançoların doğru okunması ve tahlil edilmesiyle mümkün...
16.02.2021
Geçen yıl getirilen ancak uygulaması ertelenen değerli konut vergisi bu yıl yürürlüğe girdi.
22.01.2021
Koronavirüs ilk başladığında yaşanan karmaşa pek çok işverenin hatalı işlem yapmasına yol açmıştı.
17.12.2020
Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "varlık barışı" 6. kez hayata geçirilirken, birçok kişiye yeni bir "beyaz sayfa" açılıyor…
29.11.2020
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor. Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği uygulamasının süresi 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı...
25.11.2020
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken, kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerde ise üç yıldır yüzde 22 olan sabit oranlı vergi yeni yılda yüzde 20 olarak uygulanacak...
19.11.2020
Başta vergi ve sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma, en son 2018 yılında yapılmış olmasına rağmen
1 2 3 4 5 6 

16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)