YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
31.10.2022
Ticari işletmelere; amacına yönelik kredi kullandırılmasıyla ilgili yayımlanan BDDK kararlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar çözüm bekliyor.
24.10.2022
Asgari ücretin üstünde ücret alanların yıl bitmeden bir üst vergi dilimine tâbi olmaları, daha fazla vergi kesintisi sebebiyle ücretlerinin düşmesi sonucunda çalışanlar ve işverenleri zaman zaman karşı karşıya getiriyor…
10.09.2022
Bu yıl çıkarılan yeni varlık barışı, bir nev’i vergi barışı hükmünde. Barış, bazı düzenleme ve avantajlar içerdiğinden daha fazla ilgi göreceği ve amacına ulaşabileceği beklenilmekte…
18.04.2022
Aşırı fiyat artışlarının oluşturduğu maliyet ve finansman sorununa can suyu olması adına reel sektörün Maliye’den beklentileri bulunuyor.
06.04.2022
Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat gereği, pay sahiplerinin şirkete ilişkin haklarını kullanabilmesi için, şirketlerin her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantıları yapılır...
24.03.2022
Gerçek kişilerin satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içinde sattığı gayrimenkullerden elde ettiği kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.
09.03.2022
Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Yedi gelir unsurundan oluşan gelir vergisi beyannamesi, her yıl Mart ayında beyan edilir.
05.03.2022
Bilanço dönemine giriyoruz. İşletmelerin ne kadar büyüdüğü veya ne kadar küçüldüğü, olası hataların tespit edilmesi ve yeni politikaların üretilmesi, bilançoların doğru okunması ve tahlil edilmesiyle mümkün…
02.02.2022
TL tasarruflarını güçlendirme düzenlemesinde şahıslardan sonra kurumlara da vergi istisnası geldi.
25.01.2022
Yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlara açıklık getirilmesi beklentisi devam ediyor…
1 2 3 4 5 6 7 8 

REKLAM ALANI
6- 30. Adalet ve Demokrasi Haftasında Uğur Mumcu Sesleniyor Konusunda Barış Terkoğlu Konuklardan Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Söyleşi Sona Erdi.
REKLAM ALANI