TÜRMOB' un Süre Uzatımı İsteğine Karşılık Şu Ana Kadar Herhangi Bir Uzatma İşlemi Yapılmadı.
26 Kasım 2020 Perşembe
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
TÜRMOB
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 Olmasınımı Bekleyecekler... 

Aşağıda Uzatılması İstenilen Beyanlar Bugünlerde 
(Pandemi Döneminde) 
Uzatılmayacaksa,
 Ne zaman Uzatılacaktır Acaba? 

İktisadi Dayanışma olarak 
Maliye Bakanlığı Yetkililerine Soruyoruz.

-----------------------------------------------------

TÜRMOB' un Talebi

Konu : Süre Uzatımı

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Bilindiği üzere, birçok kamu idaresinin de sunucularının bulunduğu Türk Telekom Omitköy Veri Merkezinde 26/11/2020 tarihinde UPS anzası yaşanmış, uzun süreli elektrik kesintisinin üzerine verilen yüklü akım nedeniyle sunucularda arızalar meydana gelmiştir. Hali hazırda başta wcb tabanlı olarak çalışan muhasebe programlan olmak üzere bazı internet tabanlı uygulamalara erişilememektedir.

Birliğimize. Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden.

•    Ekim 2020 Dönemine Ait KDV Beyannamesi,

•    Ekim 2020 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,

•    Ekim 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin

sağlıklı hazırlanıp gönderi lebi lmcsi için ek süreye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Tamamen teknik sorunlardan kaynaklı olarak beyannameleri gönderemeyen meslek mensuplarının yoğunluğu da dikkate alınarak söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

TÜRMOB Genel Başkanı
Emre Kartaloğlu
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda,
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/1/2021 . . .
İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi olarak meslektaşın zor durumunu gözetmek adına 2021 MAKTU AİDAT’lara zam yapılmaması önerimiz . . .
2021 yılının tamamında uygulanmak üzere brüt 3.577,50 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.
Emekli personelin kıdem tazminatından kesilerek İcra Müdürlüğüne aktarılan tutar içinde yer alan vekalet ücretinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayımlandı.
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Bugün serbest muhasebecilik, mali müşavirlik sadece bağımlı ve bağımsız büro ve şirket bünyesinde değil her yerde danışılan . . .
2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi.
Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin,
İzmir SMMM Odasından; "2021 Yılı İçin Önerilen Ücret Tarifesi"