TÜRMOB: Gerçekçi bir gelir vergisi reformu şart
16 Şubat 2021 Salı
2020’de 181 milyar lira bütçe açığı oluştuğu ve devletin 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını bildiren . . . .
TÜRMOB: Gerçekçi bir gelir vergisi reformu şart
TÜRMOB: Gerçekçi bir gelir vergisi reformu şart

2020’de 181 milyar lira bütçe açığı oluştuğu ve devletin 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını bildiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bütçe açığının kapatılması için vergi artışı yanı sıra gelir artışı sağlayacak af niteliğinde bazı düzenlemeler olabileceğini söyledi.

Hüseyin Gökçe
huseyin.gokce@dunya.com

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleriyle, 2021 yılına ilişkin hedefleri DÜNYA’ya değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve pandeminin yarattığı tahribatla, işletmeler kadar kamu mali yapısında da sıkıntılı süreç yaşandığını belirten Kartaloğlu, geçen yıl 1 trilyon 38 milyar liralık gelire karşılık 1 trilyon 225 milyar liralık harcama yapıldığı ve 181 milyar liralık açık verildiğini söyledi. Devletin sadece 2020 yılında 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, “Dolayısıyla bir taraftan artan faiz yükü, diğer taraftan vadesi gelen borçların ödenme kaygısı ve artan kamu harcamaları, kamu gelirlerinde artış gereksinimini beraberinde getirmektedir” dedi.

Bir vergide indirim birçok vergide artış

2021 yılı başından bu yana bir vergi türünde indirim, çok sayıda vergide ise artış yapıldığını ifade eden Kartaloğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından alkollü içkiler ve bazı tütün ürünlerindeki ÖTV’nin yüzde 17.07 artırıldığını kaydetti. Kentsel dönüşüme yönelik taahhüt işlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini bildiren Kartaloğlu, Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarıldığını, elektrikli araçlarda ise ÖTV’nin ise 4 kata kadar artırıldığını belirtti.

Gider indirimindeki düzenlemeyle örtülü bir vergi artışı yapıldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, bu yıl ilk defa uygulanan değerli konut vergisinde beyanların şubat ayında alınmaya başlandığını vurguladı. Yıllara sari inşaat işlerinde vergi kesintisi oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldığına değinen Kartaloğlu, eğitim hizmetlerinde 30 Haziran, işyeri kiralama hizmetlerinde ise 31 Mayıs 2021’e kadar indirimli vergi oranlarının uygulandığını hatırlattı.

2020’de tahsilat oranı yüzde 63.9’da kaldı

2020’de tahakkuk eden her 100 liralık verginin sadece 63.9 lirasının tahsil edilebildiğine dikkat çeken Emre Kartaloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep gibi illerdeki düşük tahsilat oranının, gelir elde eden işletmelerin bile yükümlülükleri yerine getirmekte zorlandığını gösterdiğini söyledi. Salgının tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak bütçe performansında artış beklendiğini ifade eden Kartaloğlu, aşılamadaki artışla ise yeni fırsatların oluştuğu toparlanma dönemine girileceğini dile getirdi.

Gelir vergisinin yüzde 65’i ücretlerden geliyor

2021 yılında 312.8 milyar liralık vergi öngörüldüğü bilgisini veren Emre Kartaloğlu, beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının çok düşük kaldığını, esas itibarıyla gelir vergisinin ücretlilerden alındığını bildirdi. Gelir vergisi tevkifatının yüzde 65’ini ücret gelirlerinden yapılan kesintilerin oluşturduğunu vurgulayan Kartaloğlu, “Bu nedenle, dolaylı vergilerde vergi artışlarına gidilmesi yerine daha gerçekçi bir gelir vergisi reformunun yapılması daha adil ve eşit bir vergi sistemi için gereklidir” şeklinde konuştu. Bütçenin gelir kalemlerinden önce gider kaleminin de zor dönemde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Kartaloğlu, “Bütçe harcamalarından karşılanan önceliği ve aciliyeti olmayan projelerin ertelenmesi ve ciddi anlamda tasarruf politikalarının uygulanması gerekmektedir. Toplumun tümünün gücü oranında yapacağı fedakarlıkla zor dönemlerin üstesinden gelebiliriz” dedi. (Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"