TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
26 Eylül 2021 Pazar
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları

26 Eylül 2021 Tarihli ve 31610 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

1-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 18*******94 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Suzan Suna BABACAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 18.11.2020 gün, 2020/62-58-01, 2020/63-58-02, 2020/20-58-05, 2020/92-58-04 ve 2020/64-58-03 sayılı kararları ile 5 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 15.07.2021 tarihinde başlanmıştır.

2-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 44*******08 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Halil ULUDAĞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün ve 2020/2543-2754 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 27.07.2021 tarihinde başlanmıştır.

3-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******36 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Muhsin AYDIN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 18.06.2020 gün ve 2020/2657-2868 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.08.2021 tarihinde başlanmış olup, 03.02.2022 tarihinde son bulacaktır.

4-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******88 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulhalük ATİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 14.05.2020 gün, 2020/2575-2784, 2020/2571-2782, 2020/2572-2783 sayılı kararları ile 3 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 26.06.2021 tarihinde başlanmıştır.

5-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******86 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Sevil DAMAR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 24.09.2020 gün, 2020/2772-2963, 2020/2774-2965, 2020/2769-2960, 2020/2775-2966 sayılı kararları ile 4 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile 24.09.2020 gün ve 2020/2722- 2933, 2020/2770-2961, 2020/2776-2967 sayılı kararları ile de 3 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, söz konusu cezalara süresinde itiraz edilmediğinden, kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 24.06.2021 tarihinde başlanmıştır.

6-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8433/182 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve 30.09.2020 gün ve 2020/K-8492/241 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 01.01.2025 tarihinde başlanacak olup, 02.07.2026 tarihinde son bulacaktır.

7-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 43*******16 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Alişan AKANNAǒa Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 2020/K-8460/209 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 29.09.2022 tarihinde başlanacak olup, 29.03.2023 tarihinde son bulacaktır.


 

8-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 55*******12 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Manolya BENLİ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8442/191 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 03.07.2023 tarihinde başlanacak olup, 03.01.2024 tarihinde son bulacaktır. 

9-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 50*******12 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cafer Sadık ÖZYILMAZ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 2020/K-8453/202 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.06.2021 tarihinde başlanmış olup, 27.12.2021 tarihinde son bulacaktır.

10-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******14 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uğur KALECİ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 2020/K-8451/200 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.06.2021 tarihinde başlanmış olup, 26.12.2021 tarihinde son bulacaktır.

11-Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 54*******10 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Oktay TUTKUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 11.06.2021 gün ve 127 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 27.04.2022 tarihinde başlanacak olup, ceza 27.10.2022 tarihinde son bulacaktır.

12-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 28*******86 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin ASLAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 20.11.2020 gün ve 009/1 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.09.2021 tarihinde başlanmıştır.

13-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 21*******04 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cevdet BAYRAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 20.11.2020 gün ve 009/2 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 06.09.2021 tarihinde başlanmıştır.

14-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******50 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Ünsal KUL’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 19.06.2020 gün ve 2020/K8415/164 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.03.2021 tarihinde başlanmış olup, 26.03.2022 tarihinde son bulacaktır.

15-Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******26 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Zülkif ÇAKAL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.05.2021 gün ve 306/03 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.09.2021 tarihinde başlanmış olup, 10.09.2022 tarihinde son bulacaktır.

16-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 45*******50 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Bektaş COŞKUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 08.06.2021 gün ve 13 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.08.2021 tarihinde başlanmıştır.

17-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******52 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Ogün ÜSTÜNKURUCU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 08.06.2021 gün ve 20 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 28.02.2023 tarihinde başlanacak olup, ceza 28.02.2024 tarihinde son bulacaktır.

18-Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 23*******98 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Avni ÇİLLİMOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 09.07.2021 gün ve 111/02 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 09.09.2021 tarihinde başlanmış olup, 10.03.2023 tarihinde son bulacaktır. (8942/1-1)

5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.