TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
11 Ekim 2020 Pazar
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

  - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin BÜYÜKBAY’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 18.12.2018 gün ve 2018/K-7987/884 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.06.2020 tarihinde başlanmıştır.

  - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail KESER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2019/K-8271/20 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 28.01.2021 tarihinde son bulacaktır.

  - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan İsmail ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.06.2020 gün, 2020/04 ve 2020/05 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 16.09.2020 tarihinde başlanmış olup, 16.09.2021 tarihinde son bulacaktır.

  - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hamdi GENÇTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 13.02.2020 gün ve 2469-2680 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.08.2020 tarihinde başlanmış olup, 20.02.2021    tarihinde son bulacaktır.

5    - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zühdü SÜKÜT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2019 gün, 2019/2432-2643, 2435-2646 sayılı kararları ile iki ayrı 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 02.01.2020 gün, 2438-2649 sayılı kararı ile 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 16.01.2020 gün, 2448-2659, 2447-2658 sayılı kararları ile iki ayrı 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası ve 02.01.2020 gün, 2441-2652 sayılı kararı ile Meslekten Çıkarma cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 23.03.2021 tarihinde başlayacaktır.

  - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahar YAZAR’ a Birlik Disiplin Kurulu’nun 13.08.2018 gün ve 2018/K-7879/776 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.09.2020 tarihinde başlanmış olup, 18.03.2021 tarihinde son bulacaktır.

7    - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mesut İLKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün, 2020/13 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 16.07.2021 tarihinde başlanacak olup, 16.01.2022 tarihinde son bulacaktır. (8132/1-1)

Dosyanın PDF Hali için tıklayınız >>>>  11-10-2020-disiplinkkararlari.pdf
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .