TÜRMOB; 21. Türkiye Muhasebe Kongresinde
07 Eylül 2022 Çarşamba
" Sürdürebilirlik ve Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Muhasebenin Toplumsal ve Kamusal Faydası" Konusunu Enine Boyuna Meslek . . . .
TÜRMOB; 21. Türkiye Muhasebe Kongresinde
TÜRMOB; 
21. Türkiye Muhasebe Kongresinde ;
" Sürdürebilirlik ve Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Muhasebenin Toplumsal ve Kamusal Faydası
Konusu Enine Boyuna 
"21. Türkiye Muhasebe Kongresi" nde 
Masaya Yatırıldı.
Kongreye Katılamayan Meslek Mensuplarını Bilgilendirmek Amacıyla İktisadi Dayanışma İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor.
TÜRMOB Genel Sekreteri Arıkan ; Konukları ve Meslek Mensuplarını Selamladıktan Sonra İstiklal Marşımızın Hep Bir Ağızdan Söylenmesinden Sonra Sinevizyon Gösterime Geçildi.
Sinevizyon gösteriminin  ardından;
TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan Açılış Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu' nu Kürsüye Davet Etti.
Daha sonra;
Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kürsüye Davet Edildi.
Ardından; 
Akdeniz Muhasebeciler Genel Başkanı - (FCM Genel Başkanı )Giorgio De Giorgi Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildikten sonra;
Edinburg Grubu Genel Başkanı Shahied Danıels Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye geldi.
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Genel Başkanı (Accountancy Eurupo Genel Başkanı) Myles Thompson Açılış ve Protokol Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.
Ardından; 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.
Uluslar Arası Muhasebeciler Federasyonu Genel Başkanı Alan Johnson Protokol ve Açılış Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra;
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.
Protokol Konuşmalarının Ardından; 
"Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" konusunu masaya yatırmak üzere Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu, Başkanlığında Panelistler yerlerini alarak;
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu, Mehmet Şirin (KGK Daire Başkanı) , Seçil Sayın Kutluca (SPK Daire Bşk. Yrd.) ve Dr. Masum Türker (TÜRMOB Y.K.Ü) "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunu Masaya Yatırdılar. Oturum Başkanı Bilgilendirme Konuşmalarını Yaptı.
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Sözü Mehmet Şirin'e (KGK Daire Başkanı) Verdi.
Mehmet Şirin (KGK Daire Başkanı) sunumlarını tamamladıktan sonra; Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Değerlendirme Yaptı.
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Sözü Seçil Sayın Kutluca' ya (SPK Daire Başkan Yardımcısı) Verdi. "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Sözü Seçil Sayın Kutluca (SPK Daire Başkan Yardımcısı) Tamamladı.
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), Kamu Sektörü ve Sürdürülebilirlik Konusunda Sunumlarını Yapması İçin lan Carrusther' e (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu IPSASB Başkanı) Verdi.
Ardından;
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "TÜRMOB ve Sürdürülebilirlik " Konusunda Sunumlarını Yapması İçin TÜRMOB Y.K.Üyesi ve Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker' e Söz Verdi. 
Türker sunumlarını tamamlamasının ardından ; 
Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "TÜRMOB ve Sürdürülebilirlik " Konusunda Derleme Yaptıktan Sonra Konuşmacılara Fidan Bağışı ve Katılım Belgeleri Verilerek oturuma son verildi.
------------------------------------------------------------
1- TÜRMOB Genel Sekreteri Arıkan ; Konukları ve Meslek Mensuplarını Selamladıktan Sonra İstiklal Marşımızın Hep Bir Ağızdan Söylenmesinden Sonra Sinevizyon Gösterime Geçildi.---------------------------------------------------------------------------------------
2- TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan Açılış Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu' nu Kürsüye Davet Etti.


----------------------------------------------------------------------------------------
3- Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kürsüye Davet Edildi.


----------------------------------------------------------------------------------------
4- Akdeniz Muhasebeciler Genel Başkanı - (FCM Genel Başkanı )Giorgio De Giorgi Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.


----------------------------------------------------------------------------------------
5- Edinburg Grubu Genel Başkanı Shahied Danıels Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.

----------------------------------------------------------------------------------------
6- Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Genel Başkanı (Accountancy Eurupo Genel Başkanı) Myles Thompson Açılış ve Protokol Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.

----------------------------------------------------------------------------------------
7- TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.

----------------------------------------------------------------------------------------
8- Uluslar Arası Muhasebeciler Federasyonu Genel Başkanı Alan Johnson Protokol ve Açılış Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.

----------------------------------------------------------------------------------------
9- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Edildi.


----------------------------------------------------------------------------------------
10- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu, Mehmet Şirin (KGK Daire Başkanı) , Seçil Sayın Kutluca (SPK Daire Bşk. Yrd) ve Dr. Masum Türker (TÜRMOB Y.K.Ü) "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunu Masaya Yatırdılar. Oturum Başkanı Bilgilendirme Konuşmalarını Yaptı.

-----------------------------------------------------------------------------------------
11- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Sözü Mehmet Şirin'e (KGK Daire Başkanı) Verdi.

----------------------------------------------------------------------------------------
12- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Değerlendirme Yaptı.

----------------------------------------------------------------------------------------
13- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Sözü Seçil Sayın Kutluca' ya (SPK Daire Başkan Yardımcısı) Verdi.

----------------------------------------------------------------------------------------
14- "Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle Sürdürülebilirlik" Konusunda Sunumlarını Sözü Seçil Sayın Kutluca (SPK Daire Başkan Yardımcısı) Tamamladı.

----------------------------------------------------------------------------------------
15- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), Kamu Sektörü ve Sürdürülebilirlik Konusunda Sunumlarını Yapması İçin lan Carrusther' e (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu IPSASB Başkanı) Verdi.
----------------------------------------------------------------------------------------
16- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "TÜRMOB ve Sürdürülebilirlik " Konusunda Sunumlarını Yapması İçin TÜRMOB Y.K.Üyesi ve Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker' e Söz Verdi.

---------------------------------------------------------------------------------------
17- Oturum Başkanı Ayşe Arıak Tunaboylu (IFAC Y.K.Üyesi), "TÜRMOB ve Sürdürülebilirlik " Konusunda Derleme Yaptıktan Sonra Konuşmacılara Fidan Bağışı ve Katılım Belgeleri Verildi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Diğer oturumlar için https://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ yi tıklayınız
1- TÜRMOB Genel Kurulu Yaklaşırken, "Meslek mi Kişiye İtibar Kazandırır, Kişi mi Mesleğe İtibar Kazandırır, Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor, " Konulu Söyleşimizde . . . .
REKLAM ALANI
2021 yılında vergi uygulamasındaki tartışmalı konuların başında finansman gider kısıtlaması gelmiştir. 2012 yılında Kurumlar Vergisi . . . .
DKV, yani değerli konut vergisi. Önemli bir vergi mi, istemde kalmalı mı yoksa kaldırılmalı mı? Bu gün bu konu üzerinde durmak istiyorum.
Yıllardır çözülemeyen “devreden KDV sorunu”nda geçmişte neler yaşandı, önce ona bakalım. Konu en ciddi şekilde 2018’de gündeme alındı,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi cezalarda indirim uygulaması ile mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar . . .
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim . . .
Önceki yazımda Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun istinaf ve temyize ilişkin maddelerindeki bazı ifadelerin . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2022- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Beyoğlu Mısır Apt Kat:2 Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Lokalinde 01 Ekim 2022 Cumartesi günü Sabri Tümer' i Anma Günü Yapılacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde “Kaçakcılık Suçları ve Cezaları” yer almaktadır. Şöyle ki;
Pandeminin tahribatını azaltmak ve seçim öncesi toplumun ekonomik yönden sıkıntılı kesimlerini kısmen rahatlatacak önlemleri içeren Torba . . .
Karşılaşmalar 22 Ekim Cumartesi Günü Başlıyor.
21. Anadolu Odaları Eğitim Semineri Programı
Danıştay, inşaat sektörü açısından son derece önemli ve yıllarca tartışması devam eden ihtilaflı bir konuyu daha çözüme kavuşturdu, . . .
Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü de bulunuyor.
Vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçları; son 6 yılda darbe girişimi, aşırı kur yükselişleri, yükselen kredi faizleri, pandemi, . . . .
Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan . . . .
Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını, biraz değiştirerek . . .