TÜRMOB ;" İstanbul Sözleşmesinden dönmek ülkemiz hedefleriyle bağdaşmaz."
22 Mart 2021 Pazartesi
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu,Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada . . .
TÜRMOB ;" İstanbul Sözleşmesinden dönmek ülkemiz hedefleriyle bağdaşmaz."
TÜRMOB  Genel  Başkanı  Emre  Kartaloğlu,Türkiye’nin  İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 

"İstanbul Sözleşmesinden dönmek ülkemiz hedefleriyle bağdaşmaz"

TÜRMOB  Genel  Başkanı  Emre  Kartaloğlu,Türkiye’nin  İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilmesi bizleri derinden üzmüştür.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik hazırlanan,Türkiye’nin  ev  sahipliğinde  ve ilk  imzacısı  olduğu  İstanbul Sözleşmesi’nden  geri  çekilmesi kararı kadına  yönelik  şiddeti  önleme mücadelesinde zafiyet yaratabilir.

Türkiye, Avrupa  Konseyinin üyesidir. Yönünü uygarlıktan yana bir ülke olarak, belirleyen Türkiye, çağdaş dünyanın bir parçasıdır. Çağdaş dünya ile aramıza setler çekmek ve ülkemizi ayrıştırmak telafisi güç zararlara neden olabilir.İnsanların eşitlik ilkesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerini adil biçimde kullandığı, şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın yönetimin her aşamasında daha çok temsil edildiği bir ülkede ve dünyada yaşama isteği toplumun tüm kesimleri tarafından arzulanmaktadır.Türkiye, insan haklarına saygılı, yüzünü çağdaşlığa ve aydınlığa çevirmiş bir hukuk devletidir. 

Uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu hazırlanan ve Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu İstanbul Sözleşmesinin tartışmalı hukuki yöntemlerle feshedilmesi,  ülkemizin  hedefleriyle  bağdaşmamakta,  toplumsal  irade  ile örtüşmemektedir. İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi kararı yeniden gözden geçirilmeli, alınan karardan dönülmelidir.” 
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin