TTK' da Süre Uzatımı Tekrar Uzatıldı . . .
29 Ekim 2020 Perşembe
Emir Es
Covid-19 salgınının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununa . . .
TTK' da Süre Uzatımı Tekrar Uzatıldı . . . 

Emir Es - SMMM

Covid-19 salgınının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununa (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenerek şirketlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payına ilişkin sınırlamalar öngörülmüştü. Bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır . 

Sermaye şirketleri dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak. 

Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

Ancak,

120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
Başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcundan dolayı kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

İmzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Bu sınırlama kapsamında değerlendirilmeyecek
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
"KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları" Konulu Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Ali Kablan
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları 30 Kasım 2020 Tarihinde Sanal Sınıflarda Başlıyor
Odamızın da kurul üyesi olduğu İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu video konferans semineri.
KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Etik Eğitim - Dr. YMM Masum Türker