TTK' da Süre Uzatımı Tekrar Uzatıldı . . .
29 Ekim 2020 Perşembe
Emir Es
Covid-19 salgınının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununa . . .
TTK' da Süre Uzatımı Tekrar Uzatıldı . . . 

Emir Es - SMMM

Covid-19 salgınının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununa (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenerek şirketlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payına ilişkin sınırlamalar öngörülmüştü. Bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır . 

Sermaye şirketleri dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak. 

Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

Ancak,

120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
Başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcundan dolayı kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

İmzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Bu sınırlama kapsamında değerlendirilmeyecek
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
"Farkındalık Toplantıları Haksız Rekabet Sorunu ve Mücadelede Yeni Gelişmeler " Konulu Etkinlik
24 Şubat 2021 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında ZOOM uygulaması kullanılarak Video Konferans şeklinde yapılacaktır.
" 2020 Yılı Gelirlerinin Beyanında Özellik Arz eden Konular" Üzerine Online Seminer Yapılacaktır