Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu
12 Temmuz 2021 Pazartesi
Kara paranın aklanması suçu, hukukumuza 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 19.11.1996 tarihinde girmiştir.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu

Nedim Türkmen - Sözcü

Kara paranın aklanması suçu, hukukumuza 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 19.11.1996 tarihinde girmiştir. Bu kanun, kara paraya kaynaklık eden öncül suçları sayma yöntemini benimsemesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle gereken faydayı sağlayamamıştır. Ülkemizde 1997 yılından 2009 yılına kadar geçen 12 yılda, kara para aklama suçundan kesinleşen sadece 2 mahkumiyet kararı vardır.

Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu” kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile öncül suçların tespitinde sayma usulü yerine eşik yöntemi benimsenmiştir. Kara para aklama terimi yerine “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” kavramı kullanılmıştır.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinin 1 ve 2. fıkraları aşağıya aynen alınmıştır.

(1) (Değişik: 26/6/2009-5918/5 md.) Alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki düzenleme; alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan elde edilen para, hisse senedi, altın, menkul ve gayrimenkul mal vb. mal varlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesi veya bunların kaynağını gizlemek ve gayrimeşru değil, meşru bir yöntemle elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçunu oluşturmaktadır.

Örneğin; silah kaçaklığı yapılarak elde edilen paranın bankacılık sistemi yardımıyla ekonomiye sokulmaya çalışılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunu oluşturacaktır.

Bu suçun oluşabilmesi için; aklamaya konu malvarlığı değerlerinin “öncül suç” işlenerek elde edilmiş olması ve öncül suçların işlenmesiyle elde edilen her türlü ekonomik değerin aklanmaya çalışılması gerekir. Yani konusu suç olan bir gelir elde edilecek, sonra bu gelir ekonomiye yani dolaşıma sokulmaya çalışılacaktır. Kişilerin silah kaçakçılığı yapmaları, silah kaçakçılığından elde ettikleri ekonomik değerleri bu gelirin suçtan elde edildiğini örtmeye çalışan iş ve işlemlere başvurmuş olmaları gerekmektedir. Aklama suçunu işleyen failin, malvarlığı değerlerinin bir suçtan elde edildiğini bilmesi yeterlidir.

Mücadele edilmemesinin sonuçları ağır
Bütün dünyada suç gelirleri ile mücadele 1970‘li yıllardan itibaren ana konulardan birisi olmuştur. Özellikle uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından elde edilen yüksek tutarlı rakamlarla ilgili suç gelirlerini aklama fiilleri, toplum ve insan yaşamını doğrudan etkileyen birçok hukuki değerin ihlal edilmesine neden olmaktadır.

Suç gelirlerinden elde edilen çok büyük tutarlı paraların mali sisteme çok kolay girmesi, kişilerin mali sisteme olan güvenlerini sarsmakta, mali sistemin dengelerini bozup, mali sistemin verilerine ilişkin güvensizlik yaratmaktadır. Devletler, suç gelirlerinin aklanmasını engelleyerek; mali sistemin istikrar, güvenilirlik ve bütünlüğünü korumak zorundalar.

Suç gelirlerinin kolayca kullanılmasının, muhtemel failleri suç işlemeye teşvik edeceği de unutulmamalıdır.

Suç gelirlerinin terörün finansmanında kullanılması halinde, herkesin güvenliği için büyük tehdit içereceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Ülkelerin, hukuka ve ahlaka aykırı olarak elde edilen suç gelirlerinin aklanmasını önleyerek, toplumda yasadışı zenginleşmenin normal kabul edilmesinin, rüşvet ile yolsuzlukların artmasını ve kurumların yozlaşmasını engelleme görevleri en temel görevleridir.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;