Stok affından faydalananlar cezalandırılacak mı?
26 Kasım 2021 Cuma
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .
Stok affından faydalananlar cezalandırılacak mı?
Stok affından faydalananlar cezalandırılacak mı?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun olan 7326 sayılı Kanun kapsamında; 01.11.2021 tarihine kadar 46 milyar 274 milyon TL'lik tahsilat yapılmıştı.

Bundan önce çıkan 6736 (2016 yılı) ve 7143 (2018 yılı) sayılı kanunda da; işletmede mevcut olduğu halde faturası bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların yasal kayıtlara intikalini ve kayıtların fiili duruma getirilmesini sağlayan düzenleme mevcut idi. En son çıkartılan 7326 sayılı Kanun'da da aynı hüküm yer aldı. Vergi mükellefleri, diğer iki kanunun aksine bu dönem çıkartılan faturasız emtianın bildirilmesi uygulamasına çok yoğun talep gösterdiler. Öyle ki, matrah artırımı düzenlemesinden daha fazla tahsilat bu düzenlemeden elde edildi.

Geçen haftalarda, maliye bürokrasisinin biz ne yaptık şeklinde yakındığını, acaba bu stokları sayalım mı diye düşündükleri, kulağıma kadar gelmişti. Son birkaç gündür faturasız emtia, makine ve teçhizatlarını bildirenlere bağlı oldukları vergi dairelerinden yazılar gelmeye başladı. Bu yazılarda faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını kayıtlarına intikal ettirmek için; 30 Eylül 2021 tarihine kadar beyanda bulunup, %18 KDV oranına tabi emtiada %9, %8 KDV oranına tabi emtialarda %4 (teslimleri KDV'den istisna olup, basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 oranında KDV hesaplandı) ve %1 KDV oranına tabi emtialarda %0,5 oranında Katma Değer Vergisi'ni 2 No'lu KDV ile beyan eden mükelleflerden aşağıdaki bilgiler istenmeye başlandı.

1 – Söz konusu beyanname ile işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan stok beyanınızın (emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar) hangi dönemdeki alışlardan olduğu ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı,

2 – Stok beyanınızdaki emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili olarak 2021 yılı Ocak-Haziran arası dönemlere ait alış-satış işlemlerine ait bilgi ve belgelerin ibrazı, istenmektedir.

Mükelleflere istenilen bu bilgi ve belgelerin dilekçe ile dairelerine teslimi için 15 günlük süre tanınmakta; aksi halde özel usulsüzlük cezası ve Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesi gereği re'sen işlem yapılacağı hatırlatılmaktadır. Vergi daireleri bu yazılarında, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2021 tarih 132197 sayılı yazısına atıf yapmaktadırlar.

KANUNDAN FAYDALANAN CEZALANDIRILACAK MI?

7326 sayılı Kanun, ilgili Genel Tebliğ ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan rehberlerde bu uygulama ile ilgili olarak; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer alamayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlandığı ifade edilmiştir. Yine, kanun ve genel tebliğde; faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaş bildirenler ile ilgili Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9/2 maddesi hükmü uyarınca; “belgesiz mal bulundurdukları gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı olarak resen tarhiyat yapılmayacağı” açıkça hükme bağlanmıştır.

Vergi dairelerinin bu uygulamalardan faydalananlardan istedikleri bilgilere baktığımızda; faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaş ile ilgili bilgi ve belge ibrazı istendiği görülmektedir. Özellikle Ocak-Haziran 2021 döneminin seçilmesi de son derece manidardır.

Bu bilgiler alındıktan sonra Maliye mükelleflerin işyerlerinde stok sayımı yapacak, stokların eksik çıkması halinde; bu stokların faturasız satıldığından hareketle emtialar bakımından aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine teçhizat ve demirbaşlar bakımından rayiç bedelleri dikkate alarak vergi ziyaı cezalı gelir vergisi veya kurumlar vergisi ve katma değer vergisi tarhiyatı yapacaktır.

HUKUK, DEVLETİN TOPLUMSAL DÜZENİDİR

İktidar, bir kanun çıkartıyor ve mükellefler bu kanundan faydalanıyor. Kanun, bu düzenlemelerden faydalananlar ile ilgili bir koruma sağlıyor. Başvuru çok oldu diye, mükelleflerin bildirdikleri stoklar aslında işletmelerinde mevcut değil diyerek, stok sayımı yapmak ve mükellefleri cezalandırmak istiyoruz.

Maliye Bakanlığı'nın bu uygulamasının mükellefler nezdinde bir güven bunalımı yaratacağı açık. Ayrıca, halen devam eden varlık barışı uygulamasında da aynı yola başvurulmayacağının garantisi yok. Bundan sonra çıkartılacak olan ve af içeren bütün kanunlar ile ilgili olarak mükelleflerin kafasında hep bir soru işareti olacak. Ben, yol yakınken bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Varlık Barışı, yurt dışındaki varlıkların bankalara bildirim yapılarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içi kayıt dışı varlıkların ise vergi dairelerine
Geçtiğimiz günlerde Gazetemizde yayınlanan ve benim de yazılarını zevkle takip ettiğim Sayın Abdullah Tolu’nun, “Dernek Aidatını Gider . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflere . . .
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Birkaç haftadır yazdığım makalelerde, vergi uygulamalarında yaygın olarak gündeme gelen tartışmalı temel konuları, yargı kararları üzerinden . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .