Sınır Tanımayan Usulsüzlük (!)
11 Ocak 2021 Pazartesi
Değerli meslekdaşlarım, Avrupa Birliği projelerinin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin hizmet sağlayıcısının serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensupları olduğunu, . . .
Sınır Tanımayan Usulsüzlük (!)
Sınır Tanımayan Usulsüzlük (!)

Savaş YILDIZ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mali Müşavir İşveren Sendikası 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Değerli meslekdaşlarım, Avrupa Birliği projelerinin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin hizmet sağlayıcısının serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensupları  olduğunu, yapılan haksız uygulamanın değişmesi maksadıyla mesleki mücadelemizin süreceğini,  BİTMEDİ (!) başlıklı yazımda açıkladıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmeler bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş olan Merkezi Finans İhale Birimi bilgi edinme dilekçemize cevap yazısında, tabi ki beklentilerimiz karşılanmadı ancak her zaman ki gibi bermuda şeytan üçgeninin bir parçası olan bürokrasiden beklediğimiz cevapları almış olduk. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması hizmetleri yani Harcama Teyit Raporu hizmetlerinin bir zorunluluk olduğu, IPA II çerçeve sözleşmesi ve eklerindeki hükümlerde yer almaktadır.

Merkezi Finans İhale Birimi bilgi edinme dilekçemize cevap yazısında özetle;

AB Projelerinin denetim ve raporlanması hizmetlerinin hizmet sağlayıcısının belirlenmesi konusunda bi yasal düzenlemenin (kanun, yönetmelik, tebliğ) olmadığını, hizmet sağlayıcının niteliklerinin neler olduğunun  IPA II çerçeve sözleşmesi ve eklerindeki hükümlerde yer aldığından bahsederek dolayısıyla zımnen herhangi bir yasal düzenleme “YOK” cevabını vermiş olmaktadır. 
 
Dikkatinizi çekti değil mi ?

Avrupa Birliği ülkelerinden sağlanan hibe fonların denetimini yapacak olan hizmet sağlayıcı, Avrupa Birliği ülkelerinde sertifikalı mali müşavirlerin nitelikleri ile ülkemiz serbest muhasebeci mali müşavirlerin nitelikleri arasında herhangi bir farklılık olmadığına ve ayrıca emekli bürokratların servetlerine servet katılması maksadıyla yaratılan bir meslek grubu olmadığına göre, Avrupa Birliği ülkelerinde kesinlikle olmayan bir meslek grubunun IPA II çerçeve sözleşmesi ve eklerindeki hükümlerde yer almasının mümkün olmadığını düşünmektesiniz, değil mi?  

Herhangi bir yasal düzenleme olmadığına göre, IPA II çerçeve sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliğinden sağlanan hibe fonların kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılmasında projelerin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin yeminli mali müşavir meslek mensuplarına yaptırılmasının maksadının, kamu kaynaklarının çoğunluğu emekli bürokratlardan oluşan yeminli mali müşavir meslek mensuplarına menfaat sağlamaktan öte olmadığı açıktır. 

Avrupa Birliği resmi makamlarından alınmış olan yazıda, Avrupa Birliği ülkelerinin sertifikalı mali müşavirlerin nitelikleri ile ülkemiz serbest muhasebeci mali müşavirlerin nitelikleri arasında hiçbir farklılık olmadığı dolayısıyla ülkemiz serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensuplarının Avrupa Birliği projelerinin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin ifasında tam yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Netice, yasal düzenleme yapılmasına dahi gerek duymayan maliye bürokrasisinin   sınır tanımayan yolsuzluk uygulaması bir kez daha deşifre olmuştur. 

Mali Müşavir İşveren Sendikası yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli İl Temsilcisi sıfatlarıyla,  hak yolunda vermiş olduğumuz mücadelemizde bundan sonra neler olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz .. ? 

Mücadelemiz, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın itibarı, ekonomik kazancı ve insanca yaşamı içindir. 

Selam ve Saygı ile, 
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Geçen hafta köşemde, “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu . . . .
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi