Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından: Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
17 Haziran 2022 Cuma
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere . . .
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından: Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:

Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 


Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 

2-30 ADET UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 

- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28 ve KPSS P45 puan türlerinin herhangi birinden 
75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve 
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslar arası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

3-10 ADET UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 

- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin 
herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar), 

4-10 ADET BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 

- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1ve KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 5-01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 6-Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 7-Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak. 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Adaylar başvurularını 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e- Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. 

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e- posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri 
gerekmektedir. 

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir. 

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara duyurulacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 

Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir. 

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. a) 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı. 

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları.
 
C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler. 

F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi. b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için; A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve eşya hukuku), B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler), C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku D) Genel Konular: İktisat, Maliye, E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi, c) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için; A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri, B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri, C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri, D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe'den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi. 

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir. 

Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının yarısını 
geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 

ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6 No:156 06530 Çankaya/ANKARA  Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/ 
6911/1-1 
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .