Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
26 Haziran 2020 Cuma
Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması

Berker Bostancı - Hürses)

Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
 
193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki bakanlar kurulunun 2006/10731 sayılı kararının eki, 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
Oranında vergi tevkifatı uygulanacak, bu tevkifat oranı; kararın yayımı tarihinde (03.06.2020) yürürlüğe girmektedir.
 
2604 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2006/10731 bakanlar kurulu kararının eki kararın 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine eklenen 3 numaralı bentle beraber, (b) bendi aşağıdaki gibidir.
 
“b) 8 numaralı fıkrada yer alan sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;
 
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,
 
2) 1 numaralı alt bent dışında kalanlar için; 01.ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0
(01 ekim 2006 tarihine kadar %10 uygulanmakta idi.)
 
3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
oranlarda vergi tevkifatı uygulanacaktır. yapılan değişiklikle, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 03.06.2020 tarihinden itibaren %15 oranında vergi tevkifatı uygulanacaktır.(20.06.2020)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;
Kurban Bayramınızı Kutlar, Sağlık Mutluluk ve Esenlikler Dileriz
İşverenlere aylık 75 TL'lik asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.
17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal, . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
15 Temmuz 2016’da Amerikan Gladyosu FETÖ ülkemizi Atlantik rotasında tutmak maksadıyla darbe girişiminde bulundu.
Kredi borcu bulunanlar için getirilen "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulaması, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan . . . .
Oda Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Sn. Emre GÖK’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor.
Varlık yönetim şirketleri için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. . . . .
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak . . . .
B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesine . . . .