Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
26 Haziran 2020 Cuma
Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması

Berker Bostancı - Hürses)

Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
 
193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki bakanlar kurulunun 2006/10731 sayılı kararının eki, 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
Oranında vergi tevkifatı uygulanacak, bu tevkifat oranı; kararın yayımı tarihinde (03.06.2020) yürürlüğe girmektedir.
 
2604 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2006/10731 bakanlar kurulu kararının eki kararın 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine eklenen 3 numaralı bentle beraber, (b) bendi aşağıdaki gibidir.
 
“b) 8 numaralı fıkrada yer alan sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;
 
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,
 
2) 1 numaralı alt bent dışında kalanlar için; 01.ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0
(01 ekim 2006 tarihine kadar %10 uygulanmakta idi.)
 
3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
oranlarda vergi tevkifatı uygulanacaktır. yapılan değişiklikle, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 03.06.2020 tarihinden itibaren %15 oranında vergi tevkifatı uygulanacaktır.(20.06.2020)
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Aynı Zamanda İktisadi Dayanışma Yazı Ailemiz Yazarlarından Olan Değerli Arkadaşım Emir Es'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz.
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını,. . .
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya 8,89'luk yeni zirveyle başladı. Karar sonrası yabancı çıkışı . . .
İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 2 Eylül 2021 gün ve Sıra No: 531 ile “Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL . . . .
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
İşçi-İşveren anlaşmazlıklarında ihbar tazminatı da önemli bir anlaşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, . . .
Değerli Yüksek Ticaretli ve Marmara’lı okuldaşlarım. Bildiğiniz gibi Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 43. Genel . . .
09.06.2021 tarihi itibarıyla ilk derece (Vergi Mahkemeleri) yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş . . .
Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı . .
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir bölgemizde sel felaketleri yaşarken bir bölgemizde çok sayıda yangınla karşılaştık. Felaketlerde elbette . . . .
Hazine, haksız vergi alır mı? Alır. Bu sonuç çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin mükellef ihtirazi kayıtla beyanname verip, . . .
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Yapılandırma Müracaat Süreleri İçin Son Tarih 30 Eylül 2021
Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var.. . . .